ಪ್ರತಿ 4 ವರ್ಷ​ಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಬರುವ ಅಧಿಕ ವರ್ಷಕ್ಕೆ 2020 ಸಾಕ್ಷಿ​ಯಾ​ಗಿದೆ. ವರ್ಷಕ್ಕೆ 365 ದಿನ, ಆದರೆ ಈ ಅಧಿಕ ವರ್ಷ​ದಲ್ಲಿ 366 ದಿನ ಏಕೆ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮೂಡು​ವುದು ಸಹಜ. ಖಗೋ​ಳ ವಿದ್ಯ​ಮಾ​ನಗಳೇ ಹಾಗೆ ಅಚ್ಚರಿ ಹುಟ್ಟಿ​ಸುಂತವು.

ಈ ಹಿನ್ನೆ​ಲೆ​ಯಲ್ಲಿ ಅಧಿಕ ವರ್ಷ ಅಂದರೆ ಏನು, ಹೇಗೆ ಲೆಕ್ಕಾ​ಚಾರ ಹಾಕ​ಲಾ​ಗು​ತ್ತದೆ, ಅಧಿಕ ವರ್ಷ ಇಲ್ಲ​ದಿ​ದ್ದರೆ ಏನಾ​ಗುತ್ತೆ ಎಂಬ ಕುತೂ​ಹ​ಲ​ಕಾರಿ ಸಂಗತಿಗಳು ಇಲ್ಲಿ​ವೆ.

ಅಧಿಕ ವರ್ಷ ಎಂದರೆ ಏನು?

ಭೂಮಿ ನಿಂತಂತೆ ಭಾಸ​ವಾ​ದರೂ ಅದು ನಿಯ​ಮಿತ ವೇಗ​ದಲ್ಲಿ ಚಲಿ​ಸು​ತ್ತಲೇ ಇರು​ತ್ತದೆ. ಭೂಮಿ ಗಂಟೆಗೆ 800 ಕಿ.ಮೀ ವೇಗ​ದಲ್ಲಿ ಗೋಲಾ​ಕಾ​ರ​ದಲ್ಲಿ ಸುತ್ತು​ತ್ತಿ​ರು​ತ್ತದೆ. ತನ್ನ ಪಥ​ದಲ್ಲಿ ಸತ್ತು​ತ್ತಲೇ ಸೂರ‍್ಯ​ನನ್ನೂ ಅದು ಸುತ್ತು​ತ್ತಿ​ರು​ತ್ತದೆ.

ಚಂದ್ರನಿಗೊಂದು ಸಂಗಾತಿ; ಭೂಮಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಮಿನಿ ಉಪಗ್ರಹ

93,98,86,400 ಕಿ.ಮೀ ನಷ್ಟುದೂರ​ ಇರುವ ಸೂರ‍್ಯ​ನ​ನ್ನು ಭೂಮಿ​ ಒಂದು ಸುತ್ತು ಸುತ್ತಲು ಅಂದಾಜು 365.242189 ದಿನ ಅಥವಾ 365 ದಿನ 5 ಗಂಟೆ, 48 ನಿಮಿಷ ಮತ್ತು 45 ಸೆಕೆಂಡ್‌ ಬೇಕು. ಹೀಗೆ ಸೂರ‍್ಯ​ನನ್ನು ಒಂದು ಸುತ್ತು ಸುತ್ತಲು ಭೂಮಿ ತೆಗೆ​ದು​ಕೊ​ಳ್ಳುವ ಸಮ​ಯವೇ ಒಂದು ವರ್ಷ. ಹೀಗಾ​ಗಿಯೇ ವರ್ಷ​ದಲ್ಲಿ 365 ದಿನ​ಗ​ಳಿವೆ. ಉಳಿದ 0.242 ದಿನ​ವನ್ನು ಸೇರಿ​ಸುತ್ತಾ ಹೋಗಿ 4 ವರ್ಷ​ಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಒಂದು ಪೂರ್ಣ ದಿನ​ವೆಂದು ಪರಿ​ಗ​ಣಿ​ಸುತ್ತೇವೆ. ಆ ವರ್ಷ​ವನ್ನು ಅಧಿಕ ವರ್ಷ ಎಂದು ಹೇಳು​ತ್ತೇ​ವೆ.

ಲೀಪ್‌ ಇಯರ್‌ ಪರಿ​ಚ​ಯಿ​ಸಿದ್ದು ಜೂಲಿ​ಯಸ್‌ ಸೀಸ​ರ್‌

ಜೂಲಿ​ಯಸ್‌ ಸೀಸರ್‌ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ತನ್ನ ಜೂಲಿ​ಯನ್‌ ಕ್ಯಾಲೆಂಡ​ರ್‌​ನಲ್ಲಿ (45 ಬಿಸಿ​ಇ) ಅಧಿಕ ವರ್ಷ​ವನ್ನು ಪರಿ​ಚ​ಯಿ​ಸಿದ. ಪ್ರತಿ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷ​ಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಈ ಅಧಿಕ ವರ್ಷ ಬರು​ತ್ತದೆ ಎಂದೂ ಅದ​ರಲ್ಲಿ ಹೇಳ​ಲಾ​ಗಿ​ತ್ತು.

ಆ ಸಮ​ಯ​ದಲ್ಲಿ ವರ್ಷದ ಕೊನೆಯ ತಿಂಗ​ಳಾದ ಫೆಬ್ರವರಿ 24ನ್ನು ಅಧಿ​ಕ​ ವ​ರ್ಷದ ದಿನ ಎಂದು ಪರಿ​ಗ​ಣಿ​ಸ​ಲಾ​ಗು​ತ್ತಿ​ತ್ತು. ಅನಂತ​ರ​ದಲ್ಲಿ ಪೋಪ್‌ ಗ್ರೆಗೋರಿ-8 1582ರಲ್ಲಿ ಗ್ರೆಗೋ​ರಿ​ಯನ್‌ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್‌ ಪರಿ​ಚ​ಯಿ​ಸಿದ. ಇದೇ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್‌ ಅನ್ನೇ ನಾವಿಂದು ಬಳ​ಸು​ತ್ತಿ​ದ್ದೇವೆ.

ಅಧಿಕ ವರ್ಷ ಏಕೆ ಬೇಕು?

ಹೆಚ್ಚು​ವರಿ 0.242 ದಿನ​ವನ್ನು ಕೂಡುತ್ತಾ ಪ್ರತಿ 4 ವರ್ಷ​ಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಅಧಿಕ ವರ್ಷವನ್ನಾಗಿ ಪರಿ​ಗ​ಣಿ​ಸು​ವು​ದ​ರಿಂದ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್‌ ಖಗೋಳ ಶಾಸ್ತ್ರದ ವಿದ್ಯ​ಮಾ​ನಗ​ಳಿಗೆ ಅನು​ಗು​ಣ​ವಾ​ಗಿ​ರು​ತ್ತದೆ. ಅಧಿಕ ವರ್ಷ ಇಲ್ಲದೇ ಹೋದರೆ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ 5 ಗಂಟೆ, 48 ನಿಮಿಷ, 45 ಸೆಕೆಂಡ್‌ ತಪ್ಪಿ​ಹೋ​ಗು​ತ್ತ​ದೆ ಆಗ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್‌ ಸಿಂಕ್‌ ತಪ್ಪು​ತ್ತದೆ.

ಒಂದು ವೇಳೆ ಲೀಪ್‌ ಇಯರ್‌ ಇಲ್ಲದೇ ಹೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಸೌರ ಮಂಡಲದ ಕಾಲಮಾನಕ್ಕಿಂತ 6 ಗಂಟೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತೇವೆ. 10 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ 25 ದಿನ ಮುಂದೆ ಹೋಗುತ್ತೇವೆ. ಆಗ ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಯ ಕುರಿತು ನಮಗೆ ಸರಿಯಾದ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಪ್ರತಿ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಈ ಲೀಪ್‌ ಇಯರ್‌ ಆಚರಿಸುವುದು ಅನಿವಾರ್ಯ.

ಈ ರಾಶಿಯವರು ತಮ್ಮ ಬಾಳಿನಲ್ಲಿ ಬಲುಬೇಗ ಸೆಕ್ಸ್ ಅನುಭವ ಹೊಂದುತ್ತಾರಂತೆ!

ಅಧಿ​ಕ ವರ್ಷ ಎಂದು ತಿಳಿ​ಯು​ವುದು ಹೇಗೆ?

ಸಾಮಾ​ನ್ಯವಾಗಿ ಅಧಿ​ಕ ವರ್ಷ ಪ್ರತಿ 4 ವರ್ಷ​ಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಬರು​ತ್ತ​ದೆ. ಈ ಅಧಿಕ ವರ್ಷ​ವನ್ನು 4ರಿಂದ ಭಾಗಿ​ಸ​ಬ​ಹುದು. ಆದರೆ ಶತಮಾನದ ವರ್ಷಗಳೆಲ್ಲವೂ (ಅಂದರೆ-00ಯಿಂದ ಕೊನೆಯಾಗುವ) ನಾಲ್ಕರಿಂದ ಭಾಜ್ಯವಾಗುವುದಾದರೂ ಸಹ, ಅವು 400ರಿಂದ ಭಾಗಿಸಲ್ಪಟ್ಟಾಗ ಮಾತ್ರ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಅಧಿಕ ದಿನವನ್ನು ಸೇರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಹಾಗೆಯೇ ವರ್ಷವೊಂದು 100ರಿಂದ ಭಾಜ್ಯವಾ​ಗುವಂತಿ​ದ್ದ​ರೆ (ಶ​ತ​ಮಾ​ನದ ವರ್ಷ​ಗ​ಳಾದ 1900 ಮತ್ತು 2000) ಆ ವರ್ಷ ಅಧಿಕ ವರ್ಷ ಆಗಿ​ರು​ವು​ದಿ​​ಲ್ಲ. ಆದ​ರೆ 100ರಿಂದ ಭಾಗ​ವಾ​ಗುವ ಸಂಖ್ಯೆ 400ರಿಂದಲೂ ಭಾಗ​ವಾ​ದರೆ ಅದು ಅಧಿಕ ವರ್ಷ (ಇದೇ ಕಾರ​ಣ​ದಿಂದ 1700, 1800 ಮತ್ತು 1900 ಅಧಿಕ ವರ್ಷ ಆಗಿ​ರ​ಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ 1600 ಮತ್ತು 2000 ಅಧಿಕ ವರ್ಷ​ವಾ​ಗಿ​ದ್ದ​ವು​). ಹೀಗೆ ಈ ಮೇಲಿನ ನಿಯ​ಮ​ಗಳು ಅನ್ವ​ಯ​ವಾ​ದರೆ ಅದು ಅಧಿಕ ವರ್ಷ​ವೆಂದು ಪರಿ​ಗ​ಣಿ​ತ​ವಾ​ಗು​ತ್ತ​ದೆ.

ಪ್ರತೀ 400 ವರ್ಷ​ಗ​ಳಲ್ಲಿ 3 ಬಾರಿ ಅಧಿಕ ವರ್ಷ ಇರ​ಲ್ಲ

1900 ನಾಲ್ಕ​ರಿಂದ ಭಾಗಿ​ಸ​ಬ​ಹು​ದಾದ ಸಂಖೆ​ಯಾ​ಗಿ​ದ್ದರೂ ಅದು ಅಧಿಕ ವರ್ಷ ಆಗಿ​ರ​ಲಿಲ್ಲ. 365.242 ಎಂಬು​ದನ್ನು ನಾವು ರೌಂಡ್‌ ಮಾಡಿ 365.25 ಎಂದು ಪರಿ​ಗ​ಣಿಸಿ ಅಧಿಕ ವರ್ಷ ಎಂದು ನಿರ್ಧ​ರಿ​ಸ​ಬ​ಹುದು.

ಆದರೆ ಅಳ​ತೆಯಲ್ಲಿನ ಈ ಬದ​ಲಾ​ವ​ಣೆ​ಯಿಂದ ಭೂಮಿಯ ಪಯ​ಣದ 11 ನಿಮಿ​ಷ ವ್ಯತ್ಯಾ​ಸ​ವನ್ನು ನಾವು ಕಡೆ​ಗ​ಣಿ​ಸಿ​ದಂತಾ​ಗು​ತ್ತದೆ. ಅದೇ ಕಾರ​ಣಕ್ಕೆ ಪ್ರತೀ 400 ವರ್ಷ​ಗ​ಳಲ್ಲಿ 3 ಸಲ ಅಧಿಕ ವರ್ಷ​ವನ್ನು ಬಿಡ​ಲಾ​ಗು​ತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ 1900 ಅಧಿಕ ವರ್ಷ ಆಗಿ​ರ​ಲಿಲ್ಲ. ಅಂತೆಯೇ 1700 ಮತ್ತು 1800 ಕೂಡ ಹೊಸ ವರ್ಷ ಆಗಿ​ರ​ಲಿ​ಲ್ಲ.

2020 ಹೇಗೆ ಅಧಿಕ ವರ್ಷ?

2020 ಅನ್ನು 4ರಿಂದ ಭಾಗಿಸಿದಾಗ 505ಕ್ಕೆ ಸಮನಾಗಿರುತ್ತದೆ. 2020 ಒಂದು ಶತಮಾನದ ವರ್ಷವಲ್ಲ, ಆದ್ದರಿಂದ ಇದನ್ನು 100 ಅಥವಾ 400 ರಿಂದ ಭಾಗಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ, 2020 ಅಧಿಕ ವರ್ಷಗಳ ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ಬದ್ಧವಾದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ದಿನವನ್ನು ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಮುಂದಿನ ಅಧಿಕ ವರ್ಷ ಯಾವಾ​ಗ?

2020 ಅಧಿಕ ವರ್ಷ. ಹಾಗಾಗಿ ಮುಂದಿನ ಅಧಿಕ ವರ್ಷ 2024ರಲ್ಲಿ ಬರು​ತ್ತ​ದೆ. ಕಾಕ​ತಾ​ಳೀಯ ಎಂಬಂತೆ ಈ ವರ್ಷ ಅಮೆ​ರಿ​ಕದ ಅಧ್ಯ​ಕ್ಷೀ​ಯ ಚುನಾ​ವಣೆ, ಬೇಸಿಗೆ ಓಲಂಪಿಕ್ಸ್‌ ಕೂಡ ಇವೆ. ವಿಶೇಷ ಎಂದರೆ ಅಧಿಕ ವರ್ಷದ ಮಾಸ​ದಲ್ಲಿ ಕೆಲ ಹೋಟೆ​ಲ್‌​ಗಳು ರಿಯಾ​ಯಿತಿಯನ್ನೂ ಘೋಷಿ​ಸು​ತ್ತ​ವೆ.

ಅಧಿಕ ವರ್ಷ ಎಂದರೆ ಬ್ಯಾಡ್‌ ಲಕ್‌?

ಕೆಲವು ವರ್ಷ​ಗಳ ಹಿಂದೆ ಅಧಿಕ ವರ್ಷ​ವನ್ನು ‘ಲೇ​ಡೀಸ್‌ ಡೇ’ ಎಂದು ಪರಿ​ಗ​ಣಿ​ಸ​ಲಾ​ಗು​ತ್ತಿತ್ತು. ಆ ದಿನ ಮಹಿ​ಳೆ​ಯರು ತಮಗೆ ಇಷ್ಟ​ವಾದ ಪುರು​ಷ​ರಿಗೆ ಪ್ರೇಮ ನಿವೇ​ದನೆ ಮಾಡಿ​ಕೊ​ಳ್ಳ​ಬ​ಹು​ದಿ​ತ್ತು. ಇನ್ನು ಜನ​ಪ​ದರ ಪ್ರಕಾ​ರ ಅಧಿಕ ವರ್ಷ​ದಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರ​ವಾರ ಯಾವಾ​ಗಲೂ ಹವಾ​ಮಾನ ಬದ​ಲಾ​ಗು​ತ್ತಿ​ರು​ತ್ತದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಪ್ರತೀ 4 ವರ್ಷ​ಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಬರುವ ಅಧಿಕ ವರ್ಷ​ವನ್ನು ಕೆಟ್ಟವರ್ಷ, ಅಪ​ಶ​ಕುನ ಎಂದು ಕೆಲ​ವರು ಪರಿ​ಗ​ಣಿ​ಸಿದರೆ, ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ಒಳ್ಳೆಯ ವರ್ಷ, ಶುಭ ಶಕು​ನ ಎಂದು ಪರಿ​ಗ​ಣಿ​ಸು​ತ್ತಾರೆ.

ಕೆಲವು ಸಂಪ್ರ​ದಾ​ಯ​ಗ​ಳಲ್ಲಿ ಈ ವರ್ಷ ಮ​ದುವೆ​ಯಾ​ಗು​ವುದು ಬ್ಯಾಡ್‌ ಲಕ್‌ ಎಂಬ ಭಾವನೆ ಇದೆ. ಈ ಕುರಿ​ತಂತೆ ನಿದ​ರ್ಶ​ಗ​ಳಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅಧಿಕ ವರ್ಷ​ದ​ಲ್ಲಿಯೇ ರೋಮ್‌ ಸುಟ್ಟು ಬೂದಿ​ಯಾ​ಗಿತ್ತು, ಟೈಟಾ​ನಿಕ್‌ ಹಡಗು ಮುಳು​ಗಿತ್ತು(1912). ಹಾಗೆಯೇ ಬೆಂಜ​ಮಿನ್‌ ಫ್ರಾಂಕ್ಲಿನ್‌ ಸಿಡಿಲು ಎಂದರೆ ವಿದ್ಯುತ್‌ ಎನ್ನು​ವು​ದನ್ನು ಕಂಡು​ಹಿ​ಡಿ​ದಿದ್ದ (1975). ಹಾಗೆಯೇ 1848ರಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲಿ​ಫೋ​ರ್ನಿ​ಯಾ​ದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ​ವನ್ನು ಆವಿ​ಷ್ಕ​ರಿ​ಸ​ಲಾ​ಗಿತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ಗುಡ್‌ ಲಕ್‌ ಅಥವಾ ಬ್ಯಾಡ್‌ ಲಕ್‌ ಎಂಬುದು ಅವ​ರ​ವರ ಭಾವ​ನೆಗೆ ಬಿಟ್ಟ ವಿಷ​ಯ.

ಈ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದವರ ಮೂಡ್ ಬದಲಾಗೋಲ್ಲ....

ಲೀಪ್‌ ಇಯರ್‌ ಕ್ಯಾಪಿಟ​ಲ್‌ ಇವೆ!

ಟೆಕ್ಸಾಸ್‌ ಮತ್ತು ಆ್ಯಂಥೋನಿ ಮತ್ತು ಆ್ಯಂಥೋನಿ ಮತ್ತು ನ್ಯೂ ಮೆಕ್ಸಿಕೋ ಅವಳಿ ನಗ​ರ​ಗಳು ತಮ್ಮನ್ನು ಲೀಪ್‌ ಇಯರ್‌ ಕ್ಯಾಪಿ​ಟಲ್‌ ಎಂದು ಘೋಷಿ​ಸಿ​ಕೊಂಡಿವೆ. ಅದ​ಕ್ಕಾ​ಗಿಯೇ ಇಲ್ಲಿ ಅಧಿಕ ವರ್ಷದ 4 ದಿನ ವಿಜೃಂಭ​ಣೆ​ಯಿಂದ ಹಬ್ಬ ಆಚ​ರಿ​ಸು​ತ್ತಾರೆ. ಅಂದು ಹುಟ್ಟಿದ ಮಕ್ಕ​ಳಿಗೆ ಅದ್ದೂ​ರಿ​ಯಾಗಿ ಬರ್ತಡೇ ಪಾರ್ಟಿ ಆಚ​ರಿ​ಸು​ತ್ತಾ​ರೆ. ಹಿಸ್ಟರಿ. ಕಾಮ್‌ ಪ್ರಕಾರ ಜಗ​ತ್ತಿ​ನಲ್ಲಿ 41 ಲಕ್ಷ ಮಕ್ಕಳು ಫೆ.29ರಂದು ಜನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿ 1,461 ಮಕ್ಕ​ಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಅಧಿಕ ವರ್ಷ​ದಲ್ಲಿ ಜನಿ​ಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರು​ತ್ತ​ದೆ.

4 ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಬರ್ತಡೇ ಆಚ​ರಿ​ಸು​ವ​ ಗಣ್ಯ​ರಿ​ವ​ರು!

ದೇಶದ ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಿ, ಮಾಜಿ ಹಣ​ಕಾಸು ಸಚಿ​ವ, ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾ​ಟ​ಗಾರ ಮೊರಾರ್ಜಿ ದೇಸಾಯಿ ಅವರು ಜನಿ​ಸಿದ್ದು 1896, ಫೆಬ್ರ​ವರಿ 29ರಂದು ಅಂದರೆ ಅಧಿಕ ವರ್ಷ​ದಲ್ಲಿ. ಇನ್ನೊಂದು ವಿಶೇಷ ಎಂದರೆ ಇವರು ದೇಶದ ಪ್ರಧಾ​ನಿ​ಯಾ​ಗಿ​ದ್ದಾ​ಗ ದೇಶ​ದ ಕೇಂದ್ರ ಬಜೆಟ್‌ ಫೆ.29ರಂದೇ ಮಂಡ​ನೆ​ಯಾ​ಗು​ತ್ತಿತ್ತು. ಮೊ

ರಾರ್ಜಿ ದೇಸಾಯಿ 1964 ಮತ್ತು 1968ರಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಹುಟ್ಟಿದ ದಿನದಂದೇ ಬಜೆಟ್‌ ಮಂಡಿಸಿದ್ದರು. ಹಾಗಾಗಿ ಬಜೆ​ಟ್‌ ಮಂಡನೆ ದಿನದಂದೇ ತಮ್ಮ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬ ಆಚರಿಸಿಕೊಂಡ ಏಕೈಕ ಪ್ರಧಾನಿ ಎಂಬ ಖ್ಯಾತಿ ಇವ​ರದ್ದು. ಇವ​ರ​ಲ್ಲದೆ ಭರತ ನಾಟ್ಯ ಡ್ಯಾನ್ಸರ್‌ ರುಕ್ಮಿಣಿ ದೇವಿ ಅರುಂಡೇಲ್‌, ಗಣಿತ ಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞ ಸಿ.ಎಸ್‌ ಶೇಷಾದ್ರಿ, ಶೂಟರ್‌ ಪ್ರಕಾಶ್‌ ನಂಜಪ್ಪ ಮುಂತಾ​ದ​ವರು ಅಧಿಕ ವರ್ಷ​ದಲ್ಲಿ ಜನಿ​ಸಿ​ದ ಪ್ರಮು​ಖ​ರು.

ಫೆಬ್ರವರಿ 29ರ ಟಾಪ್ 10 ಸುದ್ದಿಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ