ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್(ಏ.16): ಶನಿ ಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಚಂದ್ರ ಎಂದು ಕೇಳಿದರೆ 62 ಎಂದು ಪುಟಾಣಿ ಕೂಡ ಹೇಳಿ ಬಿಡುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಶನಿ ಗ್ರಹದ ಬಳೆಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಇನ್ನೂ ಐದು ಪುಟಾಣಿ ಚಂದ್ರರು ಮುಗುಳ್ನಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಶನಿ ಗ್ರಹದ ಯ ಬಳೆಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಇನ್ನೂ ಐದು ಉಪಗ್ರಹಗಳನ್ನು ನಾಸಾ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿದೆ. ಗಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರುವ ಈ ಉಪಗ್ರಹಗಳು ಶನಿಯ ಬಳೆಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಇದ್ದು, ಗ್ರಹವನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಹತ್ತಿರದಿಂದ ಸುತ್ತುತ್ತಿವೆ.

ಈ ಕುರಿತು ಟ್ವೀಟ್ ಮೂಲಕ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿರುವ ನಾಸಾ, ಶನಿಯ ಬಳೆಗಳ ಸುತ್ತುತ್ತಿರುವ ಈ ಪುಟಾಣಿ ಉಪಗ್ರಹಗಳು ಶನಿಯ ಎನ್ಸಿಲಾಡಸ್ ಉಪಗ್ರಹದಿಂದ ಸಿಡಿದ ತುಣುಕುಗಳಾಗಿವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ.

ಬಹುತೇಕ ಮಂಜುಗಡ್ಡೆಯಿಂದ ಆವೃತ್ತವಾಗಿರುವ ಈ ಉಪಗ್ರಹಗಳು ಕುರಿತು, ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಶನಿ ಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದು ತನ್ನ ಪ್ರಯಾಣ ಅಂತ್ಯಗೊಳಿಸಿದ ನಾಸಾದ ಕ್ಯಾಸಿನಿ ನೌಕೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿತ್ತು.

ಈ ಹಿಂದೆಯೇ ಈ ಉಪಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಆವಿಷ್ಕರಿಸಲಾಗಿತ್ತಾದರೂ, ಇವುಗಳ ಕುರಿತಾದ ಆಳ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಕ್ಯಾಸಿನಿ ನೌಕೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಈಗಷ್ಟೇ ಅದರ ಕುರಿತು ನಾಸಾ ಮಾಹಿತಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ.

 ಬಹುತೇಕ ಮಂಜುಗಡ್ಡೆಯಿಂದ ಆವೃತ್ತವಾದ ಈ 5 ಉಪಗ್ರಹಗಳು ಶನಿಯ F ಮತ್ತು E ರಿಂಗ್(ಬಳೆ)ಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಸುತ್ತುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ನಾಸಾ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ.