ಕನ್ನಡದಲ್ಲೇ ಮತಾತಾಡುವ ಮಲೇಷ್ಯಾ ಡಾಕ್ಟರ್ ಲಿಮ್!

First Published 13, Apr 2018, 2:33 PM IST
This Malaysian doctors speaks Kannada fluently
Highlights

ಕನ್ನಡಿಗರೇ ಕನ್ನಡ ಮಾತನಾಡಲು ಹಿಂದು ಮುಂದು ನೋಡುತ್ತಿರುವಾಗ, ಈ ಮಲೇಷ್ಯಾದ ವೈದ್ಯ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮಾದರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ಕನ್ನಡ ಕಲಿತು, ಭಾಷೆಯ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿ ಬೆಳೆಯಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಕನ್ನಡಿಗರೇ ಕನ್ನಡ ಮಾತನಾಡಲು ಹಿಂದು ಮುಂದು ನೋಡುತ್ತಿರುವಾಗ, ಈ ಮಲೇಷ್ಯಾದ ವೈದ್ಯ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮಾದರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ಕನ್ನಡ ಕಲಿತು, ಭಾಷೆಯ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿ ಬೆಳೆಯಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

 

 

 

 

 

 

loader