ಬ್ಯಾಂಕಾಕ್(ಮೇ.02): ಥೈಲ್ಯಾಂಡ್ ರಾಜ 66 ವರ್ಷದ ಮಹಾ ವಜಿರಲೊಂಗ್​ಕಾರ್ನ್ ತಮ್ಮ ಅಂಗರಕ್ಷಕಿಯನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಅಂಗರಕ್ಷಕಿಯಾಗಿದ್ದ ಸುಥಿದಾ ಇದೀಗ ಥೈಲ್ಯಾಂಡ್‌ನ ರಾಣಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.

66 ವರ್ಷದ ಮಹಾ ವಜಿರಲೊಂಗ್​ಕಾರ್ನ್ ಈಗಾಗಲೇ ಮೂರು ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದು, ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ವಿಚ್ಛೇದನೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದೀಗ ತಮ್ಮ ಅಂಗರಕ್ಷಕಿ ಸುಥಿದಾ ಅವರನ್ನು ವರಿಸಿರುವ ಮಹಾ ವಜಿರಲೊಂಗ್​ಕಾರ್ನ್, ಸುಥಿದಾಗೆ ಪವಿತ್ರ ನೀರನ್ನು ಸಿಂಪಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ರಾಣಿಯಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದರು.

2014ರಲ್ಲಿ ಮಹಾ ವಜಿರಲೊಂಗ್​ಕಾರ್ನ್ ತಮ್ಮ ಅಂಗರಕ್ಷಕಿಯಾಗಿ ಸುಥಿದಾ ಅವರನ್ನು ನೇಮಕ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಇದೀಗ ತಮ್ಮ ಅಂಗರಕ್ಷಕಿಯನ್ನೇ ವರಿಸಿ ಆಕೆಗೆ ರಾಣಿ ಪಟ್ಟ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.