ತೂತುಕುಡಿ ತಾಮ್ರ ಘಟಕಕ್ಕೆ ಬೀಗಮುದ್ರೆ : ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ

ಸ್ಟೆರ್ಲೈಟ್ ತಾಮ್ರ ಘಟಕ ಮುಚ್ಚಲು ತಮಿಳುನಾಡು ಸರ್ಕಾರ ಆದೇಶ 
ತಮಿಳುನಾಡು ಸರ್ಕಾರದ ಸಂಪುಟ ಸಭೆ ಬಳಿಕ ನಿರ್ಧಾರ ಪ್ರಕಟ
3 ತಿಂಗಳಿಂದ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ ರೈತರ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗೆ ಜಯ 
ಸ್ಟೆರ್ಲೈಟ್ ತಾಮ್ರ ಘಟಕ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಮುಚ್ಚಲು ಸರ್ಕಾರ ಆದೇಶ
13 ಜನರ ಗೋಲಿಬಾರಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದ್ದ ಸ್ಟೆರ್ಲೈಟ್ ಘಟಕ ವಿರುದ್ಧದ ಪ್ರತಿಭಟನೆ 

Comments 0
Add Comment