ಇರುಮುಡಿ ಕಟ್ಟಿ ಅಯ್ಯಪ್ಪನ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಹೊರಟ ಶ್ರೀರಾಮುಲು

First Published 14, Jun 2018, 4:59 PM IST

ಇರುಮುಡಿ ಪೂಜಾ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀರಾಮುಲು

ಇರುಮುಡಿ ಪೂಜಾ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀರಾಮುಲು

ಪೂಜಾ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವ ಶ್ರೀರಾಮುಲು

ಪೂಜಾ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವ ಶ್ರೀರಾಮುಲು

ಅಯ್ಯಪ್ಪ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ  ಹೊರಡುವ ಮುನ್ನ ಪೂಜೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವ ಶ್ರೀರಾಮುಲು

ಅಯ್ಯಪ್ಪ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಹೊರಡುವ ಮುನ್ನ ಪೂಜೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವ ಶ್ರೀರಾಮುಲು

4 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಹೊರ ಶ್ರೀರಾಮುಲು

4 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಹೊರ ಶ್ರೀರಾಮುಲು

ಇರುಮುಡಿ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಅಯ್ಯಪ್ಪನ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿರುವ ಶ್ರೀರಾಮುಲು

ಇರುಮುಡಿ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಅಯ್ಯಪ್ಪನ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿರುವ ಶ್ರೀರಾಮುಲು

loader