28 ಬಗೆಯ ಮಾವುಗಳನ್ನು ಸಾವಯವ ರೀತಿಯಲ್ಲೇ ಬೆಳೆಯುವ ರಾಯಚೂರು ಕೃಷಿಕನ ಯಶೋಗಾಥೆ

28 ಎಕರೆ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ 28 ಜಾತಿಯ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಯಾವುದೇ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳಿಲ್ಲದೇ ಸಾವಯವ ರೀತಿಯಲ್ಲೇ ಬೆಳೆಯುವ ರಾಯಚೂರು ಕೃಷಿಕನ ಯಶೋಗಾಥೆ ಇದು, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ನೋಡಲೇಬೇಕಾದ ಸ್ಟೋರಿ ಇದು...

Comments 0
Add Comment