ಪರಶುರಾಮ ಅಪ್ಪಟ ದೇಶಾಭಿಮಾನಿ : ಶ್ರೀರಾಮ ಸೇನೆ ಮುಖಂಡ
  • ಪರಶುರಾಮ ವಾಗ್ಮೋರೆ ಕೃತ್ಯಕ್ಕೆ ಶ್ರೀರಾಮ ಸೇನೆಯ ನೈತಿಕ ಬೆಂಬಲ
  • ಶಂಕಿತ ಹಂತಕನನ್ನು ಕೊಂಡಾಡಿದ ವಿಜಯಪುರದ ಜಿಲ್ಲಾ ಶ್ರೀರಾಮಸೇನೆಯ ಸಂಚಾಲಕ  
Comments 0
Add Comment