ಮತದಾರನಿಗೆ ನೂತನ ಸಚಿವ ಎನ್ ಮಹೇಶ್ ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ನಮಸ್ಕಾರ

ಮೈತ್ರಿ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನ ಗಿಟ್ಟಿಸಿಕೊಂಡ ಎನ್ ಮಹೇಶ್, ಸ್ವಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ತೆರಳಿ ಮತದಾರರಿಗೆ ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ನಮಸ್ಕಾರ ಹಾಕಿದ್ದೇಕೆ? ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ.

Comments 0
Add Comment