ಪತ್ನಿ ವಿರುದ್ಧ ಸೇಡು ತೀರಿಸಲು ಕಿತಾಪತಿ ಮಾಡಿದ ಪತಿರಾಯ ಅಂದರ್

ಪತ್ನಿ ವಿರುದ್ಧ ಹಳೆ ಸೇಡನ್ನು ತೀರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಪತಿಯೊಬ್ಬ ಹೀನಕೃತ್ಯಕ್ಕೆ ಕೈ ಹಾಕಿ ಇದೀಗ ಪೊಲೀಸರ ಅತಿಥಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ.   

Comments 0
Add Comment