ಗೌರಿ ಹತ್ಯೆ ಪ್ರಕರಣ: ಹೊಟ್ಟೆ ಮಂಜ ಜಾಮೀನು ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಕೆ
  • ವಕೀಲ ಎ.ವೇದಮೂರ್ತಿ ಅವರಿಂದ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಕೆ
  • ಗೌರಿ ಹತ್ಯೆ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ನವೀನ್ ಭಾಗಿಯಾಗಿರುವುದಕ್ಕೆ ಎಸ್ ಐ ಟಿ ಸೂಕ್ತ ಸಾಕ್ಷಿಗಳನ್ನ ಒದಗಿಸಿಲ್ಲ
  • ಇದೆ ರೀತಿಯ 16 ಅಂಶಗಳ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಜಾಮೀನು ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಕೆ
Comments 0
Add Comment