ಶ್ರೀರಾಮ ಸೇನೆ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷನಿಂದ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿಗೆ ಅವಮಾನ

ಶ್ರೀರಾಮ ಸೇನೆ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷನಿಂದ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿಗೆ ಅವಮಾನ 

ಹಾಸನ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ನಲ್ಲಿ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿಗೆ ಅವಮಾನ

ನಮಗೆ ಯಾವತ್ತೂ ಗಾಂಧಿ ಮಹಾತ್ಮ ಅಲ್ಲ

ನಮಗೆ ನಾಥೂರಾಮ್ ಗೂಡ್ಸೆ ಮಹಾತ್ಮ ಎಂದು ಉದ್ದಟತನ

ವಿವಾದಾತ್ಮಕ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಹಾಕಿದ ಶ್ರೀರಾಮಸೇನೆ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷ ಹೇಮಂತ್

Comments 0
Add Comment