404 Page Not Found

Please try one of the following pages:

Home Page
Udupi Shiroor Shri Last Speech

Exclusive ಶಿರೂರು ಶ್ರೀಗಳ ಕೊನೆಯ ಮಾತು ಇದಾಗಿತ್ತು!

ನಿಧನ ಹೊಂದುವ ಮುಂಚೆ ಶಿರೂರು ಶ್ರೀಯವರು ಕೆಲವೊಂದು ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ  ಭಾರೀ ಅಸಮಾಧಾನ ಹೊಂದಿದ್ದರು. ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಗಿರುವ ಅವರ ಕೊನೆ ಮಾತುಗಳು ಕೂಡಾ ಆ ಬಗ್ಗೆನೇ ಇತ್ತು. ದೇನು ಣೋಡೋಣ ಈ ವಿಡಿಯೋನಲ್ಲಿ...