ಧೂಳು ಮಟಾಶ್- ಬಿರುಗಾಳಿಯ ಹಿಂದಿನ ತತ್ತರಿಸುವ ಕಥೆ

ಉತ್ತರ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಿರುಗಾಳಿಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಕೋಪ ಬಂದಿದೆ. ವಿಪರೀತ ಗಾಳಿ ಮಳೆಗೆ ತತ್ತರಿಸಿ ಹೋಗಿದೆ ರಾಜಸ್ಥಾನ. ಧೂಳು ಬಿರುಗಾಳಿಯ ಆ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ಕಂಡರೆ ಬೆಚ್ಚಿಬೀಳೋದು ಖಂಡಿತಾ. ಇಲ್ಲಿದೆ ಆ ಭಯಾನಕ ಬಿರುಗಾಳಿಯ ಇನ್‌ಸೈಡ್ ಸ್ಟೋರಿ

Comments 0
Add Comment