ಕೇವಲ 15 ರೂ. ಸಿಗರೇಟ್‌ಗಾಗಿ ಡಬಲ್ ಮರ್ಡರ್!

ಕೇವಲ ಒಂದು ಸಿಗರೇಟ್‌ಗಾಗಿ ಆರಂಭವಾದ ಜಗಳ ಡಬಲ್ ಮರ್ಡರ್‌ನಲ್ಲಿ ಅಂತ್ಯಗೊಂಡಿರುವ ಘಟನೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ. 

Comments 0
Add Comment