ಶ್ರೀ ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ 📋
                                        
ದಿನಾಂಕ : 15/08/2018                                         
ವಾರ : ಬುಧ ವಾರ                                                                                                                                     
ಶ್ರೀ ವಿಳಂಬಿ  ನಾಮ : ಸಂವತ್ಸರೇ                                
ದಕ್ಷಿಣಾಯನ : ಆಯನೇ
 ವರ್ಷ ಋತೌ
 ಶ್ರಾವಣ  ಮಾಸೇ                                                                         
ಶುಕ್ಲ : ಪಕ್ಷೇ                                                                                                        
ಚತುರ್ಥ್ಯಾಂ (07-24 am ರವರೆಗೆ) ಉಪರಿ ಪಂಚಮಿ (ಮಾ.ಬೆ. 06-10 am ರವರೆಗೆ)                                       
ಸೌಮ್ಯ ವಾಸರೇ : ವಾಸರಸ್ತು                                                                    
ಹಸ್ಯ ನಕ್ಷತ್ರೇ  (09-11
 pm ರವರೆಗೆ)                                                       
ಸಾಧ್ಯ ಯೋಗೇ  (18-43 pm ರವರೆಗೆ)                                             
ಭವ : ಕರಣೇ (14-34 pm ರವರೆಗೆ)                                                             
ಸೂರ್ಯ ರಾಶಿ : ಕಟಕ*‌                                                                   
ಚಂದ್ರ ರಾಶಿ : *ಕನ್ಯಾ    
‌                         ‌                                                                    
ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರ ಸಮಯಕ್ಕನುಸಾರವಾಗಿ                                              
🌅ಸೂರ್ಯೋದಯ - 06-11 am   
 🌄ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ - 06-37 pm
 ~~~~~~~~~~~~~~~ ~ ~~~~~~~~~                                                        
 🎆 ದಿನದ ವಿಶೇಷ - ನಾಗರ ಪಂಚಮಿ
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~                                            
ಅಶುಭ ಕಾಲಗಳು                                  
⌚ ರಾಹುಕಾಲ*‌    ‌            ‌                       
12-24 pm ಇಂದ 13-58 pm                                                                                   
🏥 ಗುಳಿಕಕಾಲ
10-50 am ಇಂದ 12-24 pm
🚨 ಯಮಗಂಡಕಾಲ
07-42 am ಇಂದ 09-16 am
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~                                                                                                                         
ಅಮೃತ ಕಾಲ :                                                                                                           
10-36 am  ರಿಂದ 12-07 pm  ರವರೆಗೆ