ಶ್ರೀ ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ 📋
〰〰〰〰〰~~~~~~~~~~~~~~~~~~‌                                               
ದಿನಾಂಕ : 14/08/2018                                         
ವಾರ : ಮಂಗಳ ವಾರ                                                                                                                                     
ಶ್ರೀ ವಿಳಂಬಿ  ನಾಮ : ಸಂವತ್ಸರೇ                                
ದಕ್ಷಿಣಾಯನ : ಆಯನೇ
 ವರ್ಷ ಋತೌ
 ಶ್ರಾವಣ  ಮಾಸೇ                                                                         
ಶುಕ್ಲ : ಪಕ್ಷೇ                                                                                                        
ತೃತೀಯಾಯಾಂ (07-24 am ರವರೆಗೆ)                                        
ಭೌಮ ವಾಸರೇ : ವಾಸರಸ್ತು                                                                    
ಉತ್ತರ ನಕ್ಷತ್ರೇ  (09-54
 pm ರವರೆಗೆ)                                                       
ಸಿದ್ಧ ಯೋಗೇ  (21-15 pm ರವರೆಗೆ)                                             
ವಣಿಜ : ಕರಣೇ (04-31 pm ರವರೆಗೆ)              
ಸೂರ್ಯ ರಾಶಿ : ಕಟಕ*‌                                                                   
ಚಂದ್ರ ರಾಶಿ : *ಸಿಂಹ-ಕನ್ಯಾ    
‌                         ‌                                                                    
ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರ ಸಮಯಕ್ಕನುಸಾರವಾಗಿ                                              
🌅ಸೂರ್ಯೋದಯ - 06-11 am   
 🌄ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ - 06-38 pm
 ~~~~~~~~~~~~~~~ ~ ~~~~~~~~~                                                         
🎆 ದಿನದ ವಿಶೇಷ - ಮಂಗಳಗೌರೀ ವ್ರತ, ನಾಗಚತುರ್ಥೀ, ಸಂಪದ್ಗೌರೀ ವ್ರತ
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~                                            
ಅಶುಭ ಕಾಲಗಳು                                  
⌚ ರಾಹುಕಾಲ*‌    ‌            ‌                       
*03-32 pm ಇಂದ 05-06 pm                                                                                   
🏥 ಗುಳಿಕಕಾಲ
12-54 pm ಇಂದ 01-58 pm
🚨 ಯಮಗಂಡಕಾಲ
09-16 am ಇಂದ 10-50 am
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~                                                                                                                         
ಅಮೃತ ಕಾಲ :                                                                                                           
10-47 am  ರಿಂದ 12-15 pm  ರವರೆಗೆ