• ಹೆಸರು: ಸೌಮ್ಯಾ ಆರ್.
  • ತಂದೆ: ರಾಮಲಿಂಗ ರೆಡ್ಡಿ, ಶಾಸಕರು, ಮಾಜಿ ಸಚಿವರು
  • ಶಾಲಾ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ: ಅರಬಿಂದೋ ಸ್ಮಾರಕ ಶಾಲೆ [1999]
  • ಪದವಿ: ಆರ್.ವಿ. ಕಾಲೇಜಿನಿಂದ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್’ನಿಂದ ಕೆಮಿಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್
  • ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ: ಪರಿಸರ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ ವಿವಿಯಿಂದ ಎಂ.ಎಸ್. ಪದವಿ
  • ವೃತ್ತಿ: ಪರಿಸರವಾದಿ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆ
  • ಆದಾಯ ಮೂಲ: ಇಲ್ಲ
  • ಪತಿ: ಅಭಿಶೇಕ್ ರಾಜೇ
  • ಪತಿಯ ವೃತ್ತಿ: ಪೇಟಾ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಲೀಡ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಟರ್
  • ರಾಜಕೀಯ ಅನುಭವ: ಭಾರತೀಯ ಯುವ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್’ನ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷೆ