404 Page Not Found

Please try one of the following pages:

Home Page
BIG3 Politicos Officials Patronage Illegal Quarrying in Davanagere

BIG3 | ಅಕ್ರಮ ಕಲ್ಲುಗಣಿಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಭಾವಿಗಳು, ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಭಾಗಿ?

ದಾವಣಗೆರೆಯ ಉಚ್ಚಂಗಿ ದುರ್ಗದ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ವಾಸವಿರುವ ಜನರ ಜೀವದೊಂದಿಗೆ ಅಕ್ರಮ ಕಲ್ಲು ಗಣಿಗಾರರು ಮತ್ತು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಚೆಲ್ಲಾಟವಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಕ್ರಮ ಪರವಾನಿಗೆ ಪಡೆದು, ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಈ ಅಕ್ರಮ ಗಣಿಗಾರರ ಬೆನ್ನಿಗೆ ಪ್ರಭಾವಿ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು, ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಇದ್ದಾರೆ.