12 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಒಂದಾದ ಕರವೇ ನಾಯಕರು
  • ಟಿ.ಎ.ನಾರಾಯಣ ಗೌಡ ಜೊತೆಗೆ ಮತ್ತೆ ಸೇರಿದ ಪ್ರವೀಣ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ
  • ಸುಮಾರು 12 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ನಾರಾಯಣ ಗೌಡ ಜತೆಗೆ ಪ್ರವೀಣ್ ಶೆಟ್ಟಿ
  • ಟಿ.ಎ.ನಾರಾಯಣ ಗೌಡ 52ನೇ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ದಿನ ಒಂದಾದ ನಾಯಕರು
  • ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಶುಭಾಶಯ ಕೋರುವ ಮೂಲಕ ಮತ್ತೆ ಸೇರಿಕೊಂಡ ಶೆಟ್ಟಿ
Comments 0
Add Comment