ರಿಯಲ್ ಮಿ: ಎಲ್ಲರಿಗೊಪ್ಪುವ ಬೆಲೆ, ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸೌಲಭ್ಯ

ರಿಯಲ್‌ಮಿ ಡೈಮಂಡ್ ಕಟ್ ಎಂದೇ ಅದರ ಹೆಸರು. ಫೋನಿನ ಹಿಂಬದಿಯ ಕವರ್‌ನಲ್ಲಿ ಡೈಮಂಡ್ ಆಕಾರದ ವಿನ್ಯಾಸವಿದೆ. ಅದು ಬೆಳಕಿಗೆ ಹಲವು ವಿನ್ಯಾಸಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಳೆಯುತ್ತದೆ ಅನ್ನುವುದು ಕೂಡ ಈ ಫೋನಿನ ವಿಶಿಷ್ಟತೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು. 
 

smart phones
Passport
Samsung j8
AirBag
WhatsApp
Samsung Galaxy
Mobile
Mobile
Mobile blast
iphone
One Plus 6
BSNL