ಬೆಂಗಳೂರು[ಫೆ.20]  ಕನ್ನಡಪ್ರಭದ ವಿಶೇಷ ಸಂಚಿಕೆ ಸಂತ ಸೇವಾಲಾಲರ ಜೀವನ ಸಾಧನೆ, ಇತಿಹಾಸ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಸಂಚಿಕೆ ಸುಂದರವಾಗಿ, ಸ್ಫುಟವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಕಟ್ಟಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಬಂಜಾರ ಸಮುದಾಯದ ಆಚರಣೆ, ಜಾತ್ರೆ, ಪರಂಪರೆ, ವೇಷ-ಭೂಷಣ, ವೈವಿಧ್ಯತೆ ಸೇರಿದಂತೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದ ಅನೇಕ ವಿಚಾರಗಳ ಪರಿಚಯವಾಗುತ್ತ ಹೋಗುತ್ತದೆ.

ಬಂಜಾರ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣಗಳು, ಧಾರ್ಮಿಕ ಪರಂಪರೆ, ಆಧುನಿಕ ಸಮಾಜದೊಂದಿಗಿನ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ, ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲಿ ಸಮುದಾಯದ ಸಾಧನೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಈ ಸಂಚಿಕೆ ನಿಮ್ಮ ಕೈನಲ್ಲಿ ಇಡುತ್ತದೆ. 

ಲೋಕಾ ಪೇದೆ ಬರೆದ ಪುಸ್ತಕ ಲೋಕಾಯುಕ್ತರಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ

ಸಂತ ಸೇವಾಲಾಲರ ವಿಶೇಷ ಸಂಚಿಕೆಯ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಸಹಾಯಕ ಸಂಪಾದಕ ವಿನೋದ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿ ನಾಯ್ಕ್ ಸಂಚಿಕೆ ವಿವರಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ತೆರೆದಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.

 

"