Baby

ನಿಮ್ಮ ಮಗು ರಾತ್ರಿ ಪದೇ ಪದೇ ಏಳುತ್ತದೆಯೇ? ಹಾಗಾದರೆ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿ

 ಮಗು ಸುಸ್ಸು ಮಾಡ್ತಾ? ಹೊದಿಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ಯಾ? ...ಹೀಗೆ ಕಂದಮ್ಮ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಮಲಗಿದರೆ ತಾಯಿಗೆ ನಿದ್ರೆಯೇ ಹತ್ತಿರ ಸುಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ. ಅಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಮಕ್ಕಳು ಪದೆ ಪದೇ ಏಳುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ. ಇದಕ್ಕೇನು ಮಾಡುವುದು?

Akshya patra
Dance
kids
Lamps
Sleeping as best medicine
Walnut
Serena williama
Mrs India Galaxy 2018
Kerala Viral Video
Siddaraju
Eye brows
D.Roopa
Laughing buddha
Body weight
Alcohol
Defeat
Hormon imbalance
Women
Mother