ಆಧಾರ ರಹಿತ ಬೃಹತ್ ಬಂಡೆ ಕೋಡಂಗಲ್ಲು

Visit Kodangallu from Moodbidri
Highlights

ಬಹುಶಃ ಇದು 'ನ್ಯಾಯ ಬಸದಿ' ಯಾಗಿರಬೇಕು ಎಂದು ಇತಿಹಾಸ ತಜ್ಞರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಡುತ್ತಾರೆ. ಬಹಳ ಎತ್ತರದ ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಿಂತರೆ ಇಡೀ ಮೂಡುಬಿದಿರೆ, ಸುತ್ತಲೂ ಹಬ್ಬಿರುವ ಪಶ್ಚಿಮಘಟ್ಟಗಳ ಸೊಬಗನ್ನು ಸವಿಯಬಹುದು. ಮೂಡುಬಿದಿರೆಯ ಮಹಾವೀರ ಕಾಲೇಜಿನಿಂದ ಒಂದೂವರೆ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿ ಈ ಕೋಡಂಗಲ್ಲು ಇದೆ. 

ಮೂಡುಬಿದಿರೆಯಲ್ಲಿ ಕೋಡಂಗಲ್ಲು ಎಂಬಲ್ಲಿ ಬೃಹತ್ ಬಂಡೆಯೊಂದಿದೆ. ಆಧಾರವಿಲ್ಲದೇ ನಿಂತಿರುವ ಈ ದೈತ್ಯ ಬಂಡೆಯನ್ನು ಸಾಹಸಿಗಳು ಏರುವುದೂ ಇದೆ. ಎಷ್ಟೋ ಶತಮಾನಗಳಿಂದ ಎಲ್ಲ ಬದಲಾವಣೆಗೂ ಮೂಕಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ನಿಂತಿರುವ ಈ ಕೋಡುಗಲ್ಲಿಂದ ಈ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಕೋಡಂಗಲ್ಲು ಎಂಬ ಹೆಸರೇ ಬಂದಿದೆ. ಈ ಕಲ್ಲನ್ನು ದಾಟಿ ಮುಂದೆ ಹೋದರೆ ಬೆಟ್ಟ. ಅಲ್ಲಿ ಬಸದಿಯ  ಅವಶೇಷಗಳಿವೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳೀಯರು 'ನಾಯಿ ಬಸದಿ' ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. 

loader