ಬಿಳಿ ಕೂದಲಿನ ಸಮಸ್ಯೆಯೇ? ಏನೇ ಮಾಡಿದರೂ ಕೂದಲು ಕಪ್ಪಾಗುತ್ತಿಲ್ಲವೇ? ಇಲ್ಲಿದೆ ಪರಿಹಾರ

ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ವಯಸ್ಸಿಗೂ ಮುನ್ನ ಬಿಳಿ ಕೂದಲು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ದಟ್ಟವಾದ ಕೇಶರಾಶಿ ನಡುವೆ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಇಣುಕುವ ಬಿಳಿ ಕೂದಲು ನಮ್ಮ ಆತ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಕುಂಠಿತಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.ಬಿಳಿ ಕೂದಲಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ಪಡೆಯಲು ಇಲ್ಲಿವೆ ಪರಿಹಾರ 

Comments 0
Add Comment