ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಭೇಟಿ ನೀಡಲೇಬೇಕಾದ ಚರ್ಚ್‌ಗಳಿವು...

First Published Dec 25, 2018, 3:10 PM IST

ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್‌ ಆಚರಿಸಲು ಬೇರೆಲ್ಲೂ ಹೋಗೋದು ಬೇಡ. ಈ ಚರ್ಚ್‌ಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಸಾಕು