ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಭೇಟಿ ನೀಡಲೇಬೇಕಾದ ಚರ್ಚ್‌ಗಳಿವು...

First Published 25, Dec 2018, 3:10 PM IST

ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್‌ ಆಚರಿಸಲು ಬೇರೆಲ್ಲೂ ಹೋಗೋದು ಬೇಡ. ಈ ಚರ್ಚ್‌ಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಸಾಕು

ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ಯಾಥೆಡ್ರಲ್, ಎಂಜಿ ರಸ್ತೆ

ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ಯಾಥೆಡ್ರಲ್, ಎಂಜಿ ರಸ್ತೆ

ಹೋಲಿ ಟ್ರಿನಿಟಿ ಚರ್ಚ್, ಎಂಜಿ ರಸ್ತೆ, ವೆಸ್ಟ್ ಭಾಗ

ಹೋಲಿ ಟ್ರಿನಿಟಿ ಚರ್ಚ್, ಎಂಜಿ ರಸ್ತೆ, ವೆಸ್ಟ್ ಭಾಗ

ಸೇಂಟ್ ಮೇರಿಸ್ ಬೆಸಿಲಿಕಾ, ಶಿವಾಜಿನಗರ

ಸೇಂಟ್ ಮೇರಿಸ್ ಬೆಸಿಲಿಕಾ, ಶಿವಾಜಿನಗರ

ಸೇಂಟ್ ಪ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಚರ್ಚ್, ಬ್ರಿಗೇಡ್ ರಸ್ತೆ

ಸೇಂಟ್ ಪ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಚರ್ಚ್, ಬ್ರಿಗೇಡ್ ರಸ್ತೆ

ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಕ್ಸೇವಿಯರ್ ಕ್ಯಾಥೆಡ್ರಲ್ , ಕ್ಲೀವ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಟೌನ್

ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಕ್ಸೇವಿಯರ್ ಕ್ಯಾಥೆಡ್ರಲ್ , ಕ್ಲೀವ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಟೌನ್

ಇನ್ ಫ್ಯಾನ್ಟ್ ಜೀಸಸ್ ಚರ್ಚ್, ವಿವೇಕ್ ನಗರ್

ಇನ್ ಫ್ಯಾನ್ಟ್ ಜೀಸಸ್ ಚರ್ಚ್, ವಿವೇಕ್ ನಗರ್

loader