ಮಳೆಗಾಲದ ಕೆಮ್ಮು - ನೆಗಡಿಗೂ ಮದ್ದು ಏಲಕ್ಕಿ

ಸುಗಂಧಭರಿತವಾದ ಏಲಕ್ಕಿಯಲ್ಲಿದೆ ನೂರಾರು ಆರೋಗ್ಯಕಾರಿ ಗುಣ. ಏಲಕ್ಕಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಆರೋಗ್ಯದ ಗುಣಗಳಿದೆ ಗೊತ್ತೇ..?

Comments 0
Add Comment