ಮುಖದ ಅಂದ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಸಿಂಪಲ್ ಟಿಪ್ಸ್’ಗಳು

ಹೊಳೆಯುವ, ತಾರುಣ್ಯಯುಕ್ತ ಚರ್ಮವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಎಲ್ಲರೂ ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಕಂಡ ಕಂಡ ಕ್ರೀಮುಗಳನ್ನು ಹಚ್ಚುವುದು, ಬ್ಯುಟಿ ಪಾರ್ಲರ್’ಗೆ ಹೋಗುವುದು ಸಾವಿರಾರು ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಖರ್ಚು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಚೆನ್ನಾಗೆನೋ ಕಾಣುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ವಯಸ್ಸಾದಂತೆಲ್ಲಾ ಚರ್ಮ ಬಹುಬೇಗ ಸುಕ್ಕಾಗುತ್ತದೆ. ಆಕರ್ಷಣೆಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಕುಳಿತು ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಸಿಗುವ ವಸ್ತುಗಳಿಂದ ನಮ್ಮ ಮುಖದ ಅಂದವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.

Comments 0
Add Comment