ಬಟ್ಟೆ ಕಲೆಯನ್ನು ಹೇಗೆ ತೆಗೆಯಬೇಕೆಂದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಿಲ್ಲವೇ?

ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕಲೆ  ಚೆಂದದ ಡ್ರೆಸ್ ನ ಅಂದವನ್ನೇ ಕೆಡಿಸುತ್ತದೆ. ಬಟ್ಟೆಗೆ ಅಂಟಿದ ಕಲೆ ತೆಗೆಯುವುದು ಸುಲಭವಲ್ಲ.  ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಲೇ ಬರುವುದಿಲ್ಲ.  ಕಲೆಯನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ತೆಗೆಯುವ ಟಿಪ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿವೆ. 

Comments 0
Add Comment