ನಿಮ್ಮ ಕೂದಲಿನ ಆರೈಕೆ ಹೇಗೆ : ಕೂದಲಿಗೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಫುಡ್‌ಗಳ್ಯಾವು..?

ಕೂದಲ ಆರೈಕೆಯು ಪ್ರತೀ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಕಾಡುವ ಪ್ರಮುಖ ಸಮಸ್ಯೆ, ಇಂದಿನ ಒತ್ತಡದ ಜೀವನ, ಜೀವನ ಶೈಲಿಯೂ ಕೂಡ ಕೂದಲ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತದೆ ಕೂದಲನ್ನು ಆರೈಕೆ ಮಾಡಲು ಪ್ರೋಟಿನ್, ವಿಟಮಿನ್ ಹೇರಳವಾದ ಆಹಾರವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ. ಕೂದಲ ಆರೈಕೆಗೆ ಯಾವ ಆಹಾರಗಳು ಬೆಸ್ಟ್..?

Comments 0
Add Comment