ಕೊಡಗಿನ ಚಳಿಯ ಮುಂಜಾವು: ಹಿತ ನೀಡುವ ಬೆಂಕಿಯ ಕಾವು!

First Published 23, Jan 2019, 5:20 PM IST

ವಾಹ್.! ಮುಂಜಾವಿನ ಕ್ಷಣ

ವಾಹ್.! ಮುಂಜಾವಿನ ಕ್ಷಣ

ಒಲೆ ಮುಂದೆ ಕುಳಿತು ಬೆಂಕಿ ಕಾಯಿಸುತ್ತಿರುವ ಮಕ್ಕಳು

ಒಲೆ ಮುಂದೆ ಕುಳಿತು ಬೆಂಕಿ ಕಾಯಿಸುತ್ತಿರುವ ಮಕ್ಕಳು

ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲಾ ಸೇರಿ ಒಂದು ಕಡೆ ಬೆಂಕಿ ಹಾಕಿರುವುದು

ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲಾ ಸೇರಿ ಒಂದು ಕಡೆ ಬೆಂಕಿ ಹಾಕಿರುವುದು

ಅದೇನು ಸೊಬಗು... ಅದೇನು ಸೌಂದರ್ಯ..... ಬೆಳಗಿನ ಜಾವದ ದೃಶ್ಯ

ಅದೇನು ಸೊಬಗು... ಅದೇನು ಸೌಂದರ್ಯ..... ಬೆಳಗಿನ ಜಾವದ ದೃಶ್ಯ

ಮುದ್ದಿನ ನಾಯಿಮರಿ ಜೊತೆ ಬಿಸಿಲು ಕಾಯಿಸುತ್ತಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿ

ಮುದ್ದಿನ ನಾಯಿಮರಿ ಜೊತೆ ಬಿಸಿಲು ಕಾಯಿಸುತ್ತಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿ

ಬೆಳ್ಳಕ್ಕಿ ಸಾಲು.... ಮಂಜು.... ಸೂಪರ್

ಬೆಳ್ಳಕ್ಕಿ ಸಾಲು.... ಮಂಜು.... ಸೂಪರ್

ಅಯ್ಯೋ ಏನ್ ಚಳಿ...

ಅಯ್ಯೋ ಏನ್ ಚಳಿ...

loader