404 Page Not Found

Please try one of the following pages:

Home Page
Due to heavy rain no festival in Kodagu this time

ಕೈಲ್ ಪೋದ್ಗಾ ಹಬ್ಬವನ್ನೂ ತಿಂದ ಮಹಾಮಳೆ!

ಸೆಪ್ಟಂಬರ್ 3 ರಂದು ಆಚರಿಸುವ ಕೈಲ್ ಪೋದ್ ಹಬ್ಬ! ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಸಹಾಯಹಸ್ತಕ್ಕೆ ಅಂಗಾಲಾಚಿದ ಜನ! ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿರಬೇಕಾದ ಊರಲ್ಲೀಗ ಸೂತಕದ ಛಾಯೆ! ಜೀವ ಕೈಯಲ್ಲಿಡಿದು ಕುಳಿತಿದ್ದಾರೆ ಕೊಡಗಿನ ಜನ