ಬಾಯಲ್ಲಿ ನೀರು ಬರಿಸೋ ಬೆಸ್ಟ್ ಚಟ್ನಿ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ?

First Published 7, Jan 2019, 1:53 PM IST

ಬಾಯಲ್ಲಿ ನೀರು ಬರಿಸೋ ಬೆಸ್ಟ್ ಚಟ್ನಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿದೆ

ಬ್ರಾಹ್ಮಿನ್ಸ್ ಕಾಫಿ ಬಾರ್ , ಬಸವನಗುಡಿ

ಬ್ರಾಹ್ಮಿನ್ಸ್ ಕಾಫಿ ಬಾರ್ , ಬಸವನಗುಡಿ

ಎಸ್ ಎಲ್ ವಿ ಕಾಫಿ ಬಾರ್, ಬನಶಂಕರಿ

ಎಸ್ ಎಲ್ ವಿ ಕಾಫಿ ಬಾರ್, ಬನಶಂಕರಿ

ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ಟೋರ್ಸ್, ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂ

ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ಟೋರ್ಸ್, ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂ

ದ್ವಾರಕ ಹೊಟೇಲ್, ಎನ್.ಆರ್, ಕಾಲೋನಿ

ದ್ವಾರಕ ಹೊಟೇಲ್, ಎನ್.ಆರ್, ಕಾಲೋನಿ

ವೀಣಾ ಸ್ಟೋರ್ಸ್, ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂ

ವೀಣಾ ಸ್ಟೋರ್ಸ್, ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂ

ತಾಜಾ ತಿಂಡಿ, ಜಯನಗರ

ತಾಜಾ ತಿಂಡಿ, ಜಯನಗರ

ಸೌತ್ ತಿಂಡೀಸ್, ಬಸವನಗುಡಿ

ಸೌತ್ ತಿಂಡೀಸ್, ಬಸವನಗುಡಿ

ಬೈ ಟು ಕಾಫಿ, ಬಸವನಗುಡಿ, ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂ

ಬೈ ಟು ಕಾಫಿ, ಬಸವನಗುಡಿ, ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂ

ಎಸ್.ಎನ್ ರಿಫ್ರೆಶ್ಮೆಂಟಸ್, ಜೆ ಪಿ ನಗರ

ಎಸ್.ಎನ್ ರಿಫ್ರೆಶ್ಮೆಂಟಸ್, ಜೆ ಪಿ ನಗರ

ವಿಧ್ಯಾರ್ಥಿ ಭವನ, ಗಾಂಧಿ ಬಜಾರ್

ವಿಧ್ಯಾರ್ಥಿ ಭವನ, ಗಾಂಧಿ ಬಜಾರ್

loader