ಸಾಯೋದ್ರೊಳಗೆ ನೋಡಲೇಬೇಕಾದ 10 ಜಾಗಗಳಿವು

First Published 12, Oct 2018, 1:52 PM IST

ಅರೋರಾ ಅಟ್ರಾಲಿಸ್, ಅಂಟಾರ್ಟಿಕಾ

ಅರೋರಾ ಅಟ್ರಾಲಿಸ್, ಅಂಟಾರ್ಟಿಕಾ

ಡೋಲೋಮೈಟ್ಸ್, ಇಟಲಿ

ಡೋಲೋಮೈಟ್ಸ್, ಇಟಲಿ

ಗಿಜಾ ಪಿರಮಿಡ್, ಈಜಿಪ್ಟ್

ಗಿಜಾ ಪಿರಮಿಡ್, ಈಜಿಪ್ಟ್

ಗೋಲಾಪಾಗೋಸ್ ದ್ವೀಪ

ಗೋಲಾಪಾಗೋಸ್ ದ್ವೀಪ

ಸಂತೋರಿಣಿ, ಗ್ರೀಸ್

ಸಂತೋರಿಣಿ, ಗ್ರೀಸ್

ಪೊಸಿತಾನೋ, ಇಟಲಿ

ಪೊಸಿತಾನೋ, ಇಟಲಿ

ಗ್ರಾಂಡ್ ಕ್ಯಾನ್ಯೋನ್, ಯುಎಸ್‌ಎ

ಗ್ರಾಂಡ್ ಕ್ಯಾನ್ಯೋನ್, ಯುಎಸ್‌ಎ

ಯೋಸೆಮೈಟ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪಾರ್ಕ್, ಯುಎಸ್‌ಎ

ಯೋಸೆಮೈಟ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪಾರ್ಕ್, ಯುಎಸ್‌ಎ

ಮಚು ಪಿಚು, ಪೆರು

ಮಚು ಪಿಚು, ಪೆರು

ಪಿ ಪಿ ದ್ವೀಪ ಥೈಲ್ಯಾಂಡ್

ಪಿ ಪಿ ದ್ವೀಪ ಥೈಲ್ಯಾಂಡ್

loader