ನಾನೇಕೆ ರಾಜಕೀಯ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತೇನೆ ?

ಸ್ಟಾರ್ ನಟ ಯಶ್ ಕೂಡ ಕರ್ನಾಟಕ ವಿದಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಪಕ್ಷದ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕಿಳಿದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಾವು ಏಕೆ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಪರ ಮತ ಕೆಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಣೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.   

Comments 0
Add Comment