ಬಿಜೆಪಿ ಸಂಭ್ರಮಕ್ಕೆ ಅತಂತ್ರ ಸ್ಥಿತಿ ಶಾಕ್!

ಮುಗಿಲು ಮುಟ್ಟಿದ ನೂರಾರು ಮಂದಿಯ ಸಂಭ್ರಮ, ಸಿಹಿ ಹಂಚಿ ಕೇಕೆ, ಬಣ್ಣ ಎರಚಾಟ, ಮಹಿಳೆಯರಿಂದ ನೃತ್ಯಕ್ಕೆ ಹೆಜ್ಜೆ, ಕ್ರಮೇಣ ಗಡ್ಡದ ಮೇಲೆ ಕೖ ಹೊತ್ತು ಕುಳಿತವರಿಂದ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ...!

Comments 0
Add Comment