ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ ಪ್ರಚಾರ ನಡೆಸಿದ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ

First Published 7, May 2018, 7:49 PM IST

ಕೋಲಾರದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪರ ಮತಯಾಚಿಸಿದ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ.

ಕೋಲಾರದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪರ ಮತಯಾಚಿಸಿದ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ.

ಗಾಡಿ ಏರಿ ರಾಹುಲ್ ಪ್ರಚಾರ ನಡೆಸಿದ ವೈಖರಿ ಹೀಗಿತ್ತು.

ಗಾಡಿ ಏರಿ ರಾಹುಲ್ ಪ್ರಚಾರ ನಡೆಸಿದ ವೈಖರಿ ಹೀಗಿತ್ತು.

ರಾಹುಲ್ ಪ್ರಚಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಜನಸ್ತೋಮ.

ರಾಹುಲ್ ಪ್ರಚಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಜನಸ್ತೋಮ.

ಅಡುಗೆ ಅನಿಲ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ವಿರುದ್ಧ ಹರಿಹಾಯ್ದ ಜನತೆ.

ಅಡುಗೆ ಅನಿಲ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ವಿರುದ್ಧ ಹರಿಹಾಯ್ದ ಜನತೆ.

ಅಗತ್ಯ ವಸ್ತುಗಳು ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ವಿರುದ್ಧವೂ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಟಿಸಲಾಯಿತು.

ಅಗತ್ಯ ವಸ್ತುಗಳು ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ವಿರುದ್ಧವೂ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಟಿಸಲಾಯಿತು.

ಸೈಕಲೇರಿ, ಗಾಡಿ ಮೇಲೇ ಪ್ರಚಾರ ನಡೆಸಿದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ.

ಸೈಕಲೇರಿ, ಗಾಡಿ ಮೇಲೇ ಪ್ರಚಾರ ನಡೆಸಿದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ.

loader