ಬಿಟಿಎಂ ಲೇ ಔಟ್‌ನಲ್ಲಿ ನರ್ಸ್ ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮತಯಾಚಿಸಿದ್ದು ಹೀಗೆ....

First Published 28, Apr 2018, 5:44 PM IST

ನರ್ಸ್ ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮತಯಾಚಿಸಿದ್ದು ಹೀಗೆ.

ನರ್ಸ್ ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮತಯಾಚಿಸಿದ್ದು ಹೀಗೆ.

ನರ್ಸ್ ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಎಂಇಪಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ.

ನರ್ಸ್ ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಎಂಇಪಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ.

ಮತಯಾಚಿಸಿದ ನರ್ಸ್ ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ

ಮತಯಾಚಿಸಿದ ನರ್ಸ್ ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ

loader