ಬಿಟಿಎಂ ಲೇ ಔಟ್‌ನಲ್ಲಿ ನರ್ಸ್ ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮತಯಾಚಿಸಿದ್ದು ಹೀಗೆ....

First Published 28, Apr 2018, 5:44 PM

ಎಂಇಪಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿ ನರ್ಸ್ ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಬಿಟಿಎಂ ಲೇ ಔಟ್‌ನಿಂದ ಸ್ಪರ್ಧಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಮತಯಾಚಿಸಿದ್ದು ಹೀಗೆ.

ನರ್ಸ್ ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮತಯಾಚಿಸಿದ್ದು ಹೀಗೆ.

ನರ್ಸ್ ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮತಯಾಚಿಸಿದ್ದು ಹೀಗೆ.

ನರ್ಸ್ ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಎಂಇಪಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ.

ನರ್ಸ್ ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಎಂಇಪಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ.

ಮತಯಾಚಿಸಿದ ನರ್ಸ್ ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ

ಮತಯಾಚಿಸಿದ ನರ್ಸ್ ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ

loader