ಈ ಬಾರಿ ಮತದಾನದ ವಿಶೇಷ ಕ್ಷಣಗಳಿವು

ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮತದಾನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಚುರುಕಿನಿಂದ ಸಾಗುತ್ತಿದೆ.  ಎಲ್ಲೆಡೆ ಮತದಾರರು ಸರತಿ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಿಂತು ತಮ್ಮ ಹಕ್ಕನ್ನು ಚಲಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇಂದು ಕಂಡು ಬಂದ ಮತದಾನದ ವಿಶೇಷ ಕ್ಷಣಗಳ ಸಂಗ್ರಹವಿದು

Comments 0
Add Comment