ದೇವೇಗೌಡರ ನಿವಾಸದಲ್ಲಿ ಕುತೂಹಲದ ಚರ್ಚೆ..?

ದೇವೇಗೌಡರ ನಿವಾಸಕ್ಕೆ ನಾಯಕರು ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಭೇಟಿ ವೇಳೆ ಯಾವ ವಿಚಾರಗಳು ಚರ್ಚೆಗೆ ಬಂದಿರಬಹುದು ಎನ್ನುವುದು ಕುತೂಹಲದ ವಿಚಾರವಾಗಿದೆ. 

Comments 0
Add Comment