ಕರ್ನಾಟಕ ರೆಸಾರ್ಟ್ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್’ಗೆ ಶಿಫ್ಟ್!

ಕರ್ನಾಟಕ ರೆಸಾರ್ಟ್ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್’ಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಆಂಧ್ರ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ರಘುವೀರ್ ರೆಡ್ಡಿ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಶಾಸಕರಿಗೆ ಸಕಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ನೋವೆಟಲ್ ಹೊಟೇಲ್’ಗೆ ಜೆಡಿಎಸ್ ಶಾಸಕರು ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. 

Comments 0
Add Comment