ಸಂಪುಟ ಸಂಕಟ : ನೀ ಕೊಡೆ ನಾ ಬಿಡೆಗೆ 5 ಕಾರಣಗಳು

ಜೆಡಿಎಸ್ - ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರದ ನಡುವೆ ಸಂಪುಟ ರಚನೆಗಾಗಿ ಹಗ್ಗಜಗ್ಗಾಟ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವುದಕ್ಕೆ 5 ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣಗಳಿವೆ. ಇದರಿಂದಲೇ ಮೈತ್ರಿ ಸರ್ಕಾರ ನೀ ಕೊಡೆ ನಾ ಬಿಡೆ ಎಂದು ರಂಪಾಟ ನಡೆಸುತ್ತಿವೆ.

Comments 0
Add Comment