ಒಪ್ಪಿಗೆಯ ಲೈಂಗಿಕ ಸಂಪರ್ಕದ ಕನಿಷ್ಠ ವಯಸ್ಸು 15 ವರ್ಷ... ಕಾನೂನು ಪಾಸ್!

First Published Apr 16, 2021, 6:17 PM IST

ಪ್ಯಾರಿಸ್ (ಏ. 16)  ಕೊರೋನಾ ನಡುವೆ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಮಹತ್ವದ ಮಸೂದೆಯೊಂದನ್ನು ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದೆ.  ಒಪ್ಪಿಗೆಯ ಲೈಂಗಿಕ ಸಂಬಂಧ ವಯಸ್ಸನ್ನು 15 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಇಳಿಸಿದೆ! ಆದರೆ ಕಾನೂನುನ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾತ್ರ ಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ.