ಮೊಡವೆ ಆಗಿದ್ಯಾ? ಏನೇನೋ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಸಿಂಪಲ್ಲಾಗ್ ಹೀಗ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ

First Published Dec 9, 2020, 6:00 PM IST

ಹುಡುಗಿಯರನ್ನು ಕಾಡುವ ಬಹು ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆ ಎಂದರೆ ಅದು ಮೊಡವೆ. ಯಾವಾಗೆಂದರೆ ಆವಾಗ ಮೊಡವೆ ಮೂಡುತ್ತದೆ. ಮೊಡವೆಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸುವ ವಿಷಯ ಬಂದಾಗ, ಟೂತ್ಪೇಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಹಚ್ಚುವ ಬಗ್ಗೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೇಳಿದ್ದೇವೆ. ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಸೌಂದರ್ಯ ವಿಧಾನಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ, ಇದು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ!  

<p>&nbsp;ಪೇಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಅಡಿಗೆ ಸೋಡಾ, ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಪೆರಾಕ್ಸೈಡ್, ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಮುಂತಾದ ಪದಾರ್ಥಗಳಿವೆ, ಇದು ಗುಳ್ಳೆಗಳನ್ನು ಒಣಗಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಾವೆಲ್ಲಾ ತಿಳಿದಿದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ ಟೂತ್ಪೇಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಮೊಡವೆಗಳಿಗೆ ಹಚ್ಚುವುದು ಸುರಕ್ಷಿತ ಪರಿಹಾರವಲ್ಲ,ಏಕೆ!!! ಮುಂದೆ ಓದಿ&nbsp;</p>

 ಪೇಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಅಡಿಗೆ ಸೋಡಾ, ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಪೆರಾಕ್ಸೈಡ್, ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಮುಂತಾದ ಪದಾರ್ಥಗಳಿವೆ, ಇದು ಗುಳ್ಳೆಗಳನ್ನು ಒಣಗಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಾವೆಲ್ಲಾ ತಿಳಿದಿದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ ಟೂತ್ಪೇಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಮೊಡವೆಗಳಿಗೆ ಹಚ್ಚುವುದು ಸುರಕ್ಷಿತ ಪರಿಹಾರವಲ್ಲ,ಏಕೆ!!! ಮುಂದೆ ಓದಿ 

<p>ಚರ್ಮದ ಕಿರಿಕಿರಿ<br />
ಪೇಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಮೊಡವೆಗಳಿಗೆ ಹಚ್ಚುವುದು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ ಮತ್ತು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿದ ಮನೆಮದ್ದುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಟ್ರೈಕ್ಲೋಸನ್ ಎಂಬ ಅಂಶವು ಚರ್ಮದ ಮೇಲೆ ಮೊಡವೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುವ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾವನ್ನು ಕೊಲ್ಲುತ್ತದೆ. ಈ ಘಟಕಾಂಶವು ತಕ್ಷಣವೇ ಗುಳ್ಳೆಯ ಮೇಲೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಿಮಗೆ ತ್ವರಿತ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.</p>

ಚರ್ಮದ ಕಿರಿಕಿರಿ
ಪೇಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಮೊಡವೆಗಳಿಗೆ ಹಚ್ಚುವುದು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ ಮತ್ತು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿದ ಮನೆಮದ್ದುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಟ್ರೈಕ್ಲೋಸನ್ ಎಂಬ ಅಂಶವು ಚರ್ಮದ ಮೇಲೆ ಮೊಡವೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುವ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾವನ್ನು ಕೊಲ್ಲುತ್ತದೆ. ಈ ಘಟಕಾಂಶವು ತಕ್ಷಣವೇ ಗುಳ್ಳೆಯ ಮೇಲೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಿಮಗೆ ತ್ವರಿತ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.

<p>ಈ ವಿಧಾನ ತ್ವರಿತ ಪರಿಹಾರ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಇದರಿಂದ ಚರ್ಮದ ಕಿರಿಕಿರಿ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಪೇಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಹಲ್ಲುಗಳಿಗೆ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಇದರರ್ಥ ಸಾಂದ್ರತೆಯು ಹೆಚ್ಚು ಮತ್ತು ಕಠಿಣವಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಇದನ್ನು ಚರ್ಮದ ಮೇಲೆ ಹಚ್ಚಿದಾಗ ತುರಿಕೆ ಮತ್ತು ಸುಡುವ ಸಂವೇದನೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ.</p>

ಈ ವಿಧಾನ ತ್ವರಿತ ಪರಿಹಾರ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಇದರಿಂದ ಚರ್ಮದ ಕಿರಿಕಿರಿ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಪೇಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಹಲ್ಲುಗಳಿಗೆ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಇದರರ್ಥ ಸಾಂದ್ರತೆಯು ಹೆಚ್ಚು ಮತ್ತು ಕಠಿಣವಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಇದನ್ನು ಚರ್ಮದ ಮೇಲೆ ಹಚ್ಚಿದಾಗ ತುರಿಕೆ ಮತ್ತು ಸುಡುವ ಸಂವೇದನೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ.

<p>ಶುಷ್ಕತೆ<br />
ದೊಡ್ಡ ಮೊಡವೆಗಳ ಮೇಲೆ ಟೂತ್ಪೇಸ್ಟ್ ಹಚ್ಚಿದಾಗ ತಕ್ಷಣ ಗಾತ್ರವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ನೀವು ಪಿಂಪಲ್ ಗಾತ್ರವನ್ನು ಅದು ಕಿರಿದಾಗಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ ಇದು ನಿಮ್ಮ ಚರ್ಮವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಒಣಗಿಸುತ್ತದೆ.&nbsp;</p>

ಶುಷ್ಕತೆ
ದೊಡ್ಡ ಮೊಡವೆಗಳ ಮೇಲೆ ಟೂತ್ಪೇಸ್ಟ್ ಹಚ್ಚಿದಾಗ ತಕ್ಷಣ ಗಾತ್ರವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ನೀವು ಪಿಂಪಲ್ ಗಾತ್ರವನ್ನು ಅದು ಕಿರಿದಾಗಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ ಇದು ನಿಮ್ಮ ಚರ್ಮವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಒಣಗಿಸುತ್ತದೆ. 

<p style="text-align: justify;">ನೀವು ಮೊಡವೆ ಪೀಡಿತ ಚರ್ಮವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, ಚರ್ಮದ ಕಿರಿಕಿರಿ ಮತ್ತು ಶುಷ್ಕತೆಯಿಂದ ನೀವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಇರಿಟೇಷನ್ ಹೊಂದಬಹುದು. ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಾರದೆ ಇರಲು ನೀವು ಪೇಸ್ಟ್ ಬಳಕೆ ಮಾಡದೆ ಇರುವುದೇ ಉತ್ತಮ.&nbsp;</p>

ನೀವು ಮೊಡವೆ ಪೀಡಿತ ಚರ್ಮವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, ಚರ್ಮದ ಕಿರಿಕಿರಿ ಮತ್ತು ಶುಷ್ಕತೆಯಿಂದ ನೀವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಇರಿಟೇಷನ್ ಹೊಂದಬಹುದು. ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಾರದೆ ಇರಲು ನೀವು ಪೇಸ್ಟ್ ಬಳಕೆ ಮಾಡದೆ ಇರುವುದೇ ಉತ್ತಮ. 

<p>ಕಲೆಗಳು&nbsp;<br />
&nbsp;ಮೊಡವೆಗಳ ಮೇಲೆ ಪೇಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಹಚ್ಚುವುದರಿಂದ ಮೊಡವೆ ಒಣಗಿ ಕಲೆಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. &nbsp;ಕೆಂಪು ಚರ್ಮಕ್ಕೆ, ಟೂತ್ಪೇಸ್ಟ್ ಬಹಳಷ್ಟು ಬರ್ನಿಂಗ್ ಸಂವೇದನೆಯನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ, ಅದು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಗುಳ್ಳೆಯನ್ನು ಒಣಗಿಸುತ್ತದೆ.&nbsp;</p>

ಕಲೆಗಳು 
 ಮೊಡವೆಗಳ ಮೇಲೆ ಪೇಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಹಚ್ಚುವುದರಿಂದ ಮೊಡವೆ ಒಣಗಿ ಕಲೆಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ.  ಕೆಂಪು ಚರ್ಮಕ್ಕೆ, ಟೂತ್ಪೇಸ್ಟ್ ಬಹಳಷ್ಟು ಬರ್ನಿಂಗ್ ಸಂವೇದನೆಯನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ, ಅದು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಗುಳ್ಳೆಯನ್ನು ಒಣಗಿಸುತ್ತದೆ. 

<p>ನೀವು ಮೊಡವೆ ಮೇಲೆ ಪೇಸ್ಟ್ ಹಚ್ಚುವಂತಹ &nbsp;ಕಠಿಣ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಮಾಡಿದಾಗ, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಮೊಡವೆಗಳಿಂದ ಗಾಯಗಳಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಿದೆ.&nbsp;</p>

ನೀವು ಮೊಡವೆ ಮೇಲೆ ಪೇಸ್ಟ್ ಹಚ್ಚುವಂತಹ  ಕಠಿಣ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಮಾಡಿದಾಗ, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಮೊಡವೆಗಳಿಂದ ಗಾಯಗಳಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಿದೆ. 

<p>ಮುಖದಲ್ಲಾದ ಮೊಡವೆ ಗಾಯಗಳಿಗೆ ಸಮಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸದಾಪುಷ್ಪದ ಎಲೆ ಕಹಿಬೇವಿನ ಎಲೆ , ಹಾಗು ಅರಶಿನವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅದರ ಲೇಪವನ್ನು ಮೊಡವೆ ಇದ್ದ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಗಾಯಗಳಾದ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿ ದಿನ ಹಚ್ಚಿದರೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಫಲಿತಾಂಶ ದೊರೆಯಲಿದೆ.</p>

ಮುಖದಲ್ಲಾದ ಮೊಡವೆ ಗಾಯಗಳಿಗೆ ಸಮಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸದಾಪುಷ್ಪದ ಎಲೆ ಕಹಿಬೇವಿನ ಎಲೆ , ಹಾಗು ಅರಶಿನವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅದರ ಲೇಪವನ್ನು ಮೊಡವೆ ಇದ್ದ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಗಾಯಗಳಾದ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿ ದಿನ ಹಚ್ಚಿದರೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಫಲಿತಾಂಶ ದೊರೆಯಲಿದೆ.

<p>ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಿ<br />
ಮೊಡವೆಗಳಿಗೆ ಟೂತ್ಪೇಸ್ಟ್ ಬಳಸುವುದು ಯಾವಾಗಲೂ ನಿಮ್ಮ ಕೊನೆಯ ಉಪಾಯವಾಗಿರಬೇಕು! &nbsp;ಅನಗತ್ಯವಾಗಿ ಮೊಡವೆ ಮೇಲೆ ಪೇಸ್ಟ್ ಹಚ್ಚುವುದರಿಂದ ಚರ್ಮವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಕೆರಳಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಮೊಡವೆಗಳನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಹದಗೆಡಿಸುತ್ತದೆ! ಇದರಿಂದ ಮೊಡವೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಕೂಡ ಇದೆ.&nbsp;<br />
&nbsp;</p>

ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಿ
ಮೊಡವೆಗಳಿಗೆ ಟೂತ್ಪೇಸ್ಟ್ ಬಳಸುವುದು ಯಾವಾಗಲೂ ನಿಮ್ಮ ಕೊನೆಯ ಉಪಾಯವಾಗಿರಬೇಕು!  ಅನಗತ್ಯವಾಗಿ ಮೊಡವೆ ಮೇಲೆ ಪೇಸ್ಟ್ ಹಚ್ಚುವುದರಿಂದ ಚರ್ಮವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಕೆರಳಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಮೊಡವೆಗಳನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಹದಗೆಡಿಸುತ್ತದೆ! ಇದರಿಂದ ಮೊಡವೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಕೂಡ ಇದೆ. 
 

Today's Poll

ಎಷ್ಟು ಜನರೊಂದಿಗೆ ಆನ್‌ಲೈನ್ ಗೇಮ್ ಆಡಲು ಇಚ್ಛಿಸುತ್ತೀರಿ?