ಗರ್ಭದಲ್ಲಿರುವ ಶಿಶು ತನ್ನ ಪುಟ್ಟ ಕಾಲುಗಳಿಂದ ಒದೆಯುವುದೇಕೆ?

First Published Dec 30, 2020, 4:43 PM IST

ಎಲ್ಲಾ ಹೆತ್ತವರಿಗೆ, ತಮ್ಮ ಮಗುವನ್ನು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅನುಭವಿಸುವುದು ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಅನುಭವ. ಆ ಸಿಹಿ ಸಣ್ಣ ಚಲನೆಗಳು ಮಗು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಪೋಷಕರಿಗೆ ಭರವಸೆ ನೀಡುತ್ತದೆ, ಮತ್ತು ಅವಳು  / ಅವನು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಆಗಮಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಶಿಶುಗಳು ಗರ್ಭಾಶಯದಲ್ಲಿ ಏಕೆ ಚಲಿಸುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಒದೆಯುತ್ತವೆ ಗೊತ್ತಾ?

<p>ಹುಟ್ಟಲಿರುವ ಮಗು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಚಲಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವುದು ಯಾವಾಗ? ಚಲನೆಯ ಕಡಿಮೆಯಾದರೆ ಅಪಾಯವೇನು? ಎಲ್ಲವೂ ತಿಳಿದಿರಬೇಕು. ಈ ಲೇಖನವು ಗರ್ಭದಲ್ಲಿರುವ ಮಗುವಿನ ಚಲನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನವಾಗಿದೆ.</p>

ಹುಟ್ಟಲಿರುವ ಮಗು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಚಲಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವುದು ಯಾವಾಗ? ಚಲನೆಯ ಕಡಿಮೆಯಾದರೆ ಅಪಾಯವೇನು? ಎಲ್ಲವೂ ತಿಳಿದಿರಬೇಕು. ಈ ಲೇಖನವು ಗರ್ಭದಲ್ಲಿರುವ ಮಗುವಿನ ಚಲನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನವಾಗಿದೆ.

<p>ಮಗುವಿನ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಮೂಳೆಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಲು ಚಲನೆಗಳು ಸಹಕಾರಿ.<br />
ಭ್ರೂಣದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಒದೆಯುವುದು ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಭಾಗ. ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಿರುಚುವುದು, ತಿರುಗುವುದು, ಉರುಳಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಹೊಡೆಯುವುದು ಮಗುವಿನ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಮೂಳೆಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತದೆ. ಮಗುವಿನ ಒದೆತಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 20 ರಿಂದ 30 ವಾರಗಳ ಗರ್ಭಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಹುರುಪಿನಿಂದ ಕೂಡಿರುತ್ತವೆ, ಇದು ಮೂಳೆಗಳು ಮತ್ತು ಕೀಲುಗಳು ಆಕಾರವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದಾಗ ಭ್ರೂಣದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಮಧ್ಯ ಹಂತಗಳಾಗಿವೆ. ಒದೆತಗಳು 35 ವಾರಗಳ ನಂತರ ಕುಸಿಯುತ್ತವೆ.&nbsp;</p>

ಮಗುವಿನ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಮೂಳೆಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಲು ಚಲನೆಗಳು ಸಹಕಾರಿ.
ಭ್ರೂಣದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಒದೆಯುವುದು ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಭಾಗ. ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಿರುಚುವುದು, ತಿರುಗುವುದು, ಉರುಳಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಹೊಡೆಯುವುದು ಮಗುವಿನ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಮೂಳೆಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತದೆ. ಮಗುವಿನ ಒದೆತಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 20 ರಿಂದ 30 ವಾರಗಳ ಗರ್ಭಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಹುರುಪಿನಿಂದ ಕೂಡಿರುತ್ತವೆ, ಇದು ಮೂಳೆಗಳು ಮತ್ತು ಕೀಲುಗಳು ಆಕಾರವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದಾಗ ಭ್ರೂಣದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಮಧ್ಯ ಹಂತಗಳಾಗಿವೆ. ಒದೆತಗಳು 35 ವಾರಗಳ ನಂತರ ಕುಸಿಯುತ್ತವೆ. 

<p>ಕೆಲವು ಅಧ್ಯಯನಗಳು ಮಗು ಒದೆಯುವುದು ನರ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಇನ್ನೂ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿಲ್ಲವಾದರೂ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು ಶಿಶುಗಳನ್ನು ಕಳಪೆ ನರವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಗರ್ಭಾಶಯದಲ್ಲಿನ ಕಡಿಮೆ ಚಲನೆ ಕಾರಣ ಎಂದಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಪ್ರಿಯ ಅಮ್ಮಂದಿರೇ, ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾರ್ಡ್ ಕಿಕ್ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಅದು ಮಗುವಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತಿಸಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ.</p>

ಕೆಲವು ಅಧ್ಯಯನಗಳು ಮಗು ಒದೆಯುವುದು ನರ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಇನ್ನೂ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿಲ್ಲವಾದರೂ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು ಶಿಶುಗಳನ್ನು ಕಳಪೆ ನರವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಗರ್ಭಾಶಯದಲ್ಲಿನ ಕಡಿಮೆ ಚಲನೆ ಕಾರಣ ಎಂದಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಪ್ರಿಯ ಅಮ್ಮಂದಿರೇ, ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾರ್ಡ್ ಕಿಕ್ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಅದು ಮಗುವಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತಿಸಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ.

<p><strong>ಮಗುವಿನ ಕಿಕ್ ಅನ್ನು ಯಾವಾಗ ಅನುಭವಿಸಬಹುದು?</strong><br />
ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ತಾಯಿಯಾಗುತಿದ್ದರೆ, ಮೊದಲ ಬೇಬಿ ಕಿಕ್ ಅನ್ನು ಗರ್ಭಧಾರಣೆಯ 16 ರಿಂದ 25 ವಾರಗಳ ನಡುವೆ ಅನುಭವಿಸಬಹುದು (ಎರಡನೇ ತ್ರೈಮಾಸಿಕ). ತ್ವರಿತಗೊಳಿಸುವಿಕೆ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಈ ಚಲನೆಗಳು ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬೀಸುವ ಅಥವಾ ವಿಚಿತ್ರ ಸಂವೇದನೆಗಳಂತೆ ಭಾಸವಾಗುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಎರಡನೇ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಚಲನೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸದ ಅವಧಿಗಳಿರಬಹುದು. ಇದು ಕಳವಳಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಕಾರಣವಲ್ಲ.</p>

ಮಗುವಿನ ಕಿಕ್ ಅನ್ನು ಯಾವಾಗ ಅನುಭವಿಸಬಹುದು?
ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ತಾಯಿಯಾಗುತಿದ್ದರೆ, ಮೊದಲ ಬೇಬಿ ಕಿಕ್ ಅನ್ನು ಗರ್ಭಧಾರಣೆಯ 16 ರಿಂದ 25 ವಾರಗಳ ನಡುವೆ ಅನುಭವಿಸಬಹುದು (ಎರಡನೇ ತ್ರೈಮಾಸಿಕ). ತ್ವರಿತಗೊಳಿಸುವಿಕೆ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಈ ಚಲನೆಗಳು ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬೀಸುವ ಅಥವಾ ವಿಚಿತ್ರ ಸಂವೇದನೆಗಳಂತೆ ಭಾಸವಾಗುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಎರಡನೇ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಚಲನೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸದ ಅವಧಿಗಳಿರಬಹುದು. ಇದು ಕಳವಳಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಕಾರಣವಲ್ಲ.

<p>ಆದರೆ ಗರ್ಭಧಾರಣೆಯು ಮೂರನೇ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಮಗುವಿನ ಚಲನೆಗಳು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಸಂಭವಿಸಬೇಕು. 36 ನೇ ವಾರದಲ್ಲಿ, ಗರ್ಭಾಶಯವು ತುಂಬಾ ಕಿಕ್ಕಿರಿದಾಗ ಒದೆತಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಧಾನವಾಗುತ್ತವೆ.</p>

ಆದರೆ ಗರ್ಭಧಾರಣೆಯು ಮೂರನೇ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಮಗುವಿನ ಚಲನೆಗಳು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಸಂಭವಿಸಬೇಕು. 36 ನೇ ವಾರದಲ್ಲಿ, ಗರ್ಭಾಶಯವು ತುಂಬಾ ಕಿಕ್ಕಿರಿದಾಗ ಒದೆತಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಧಾನವಾಗುತ್ತವೆ.

<p>ಮಗುವಿನ ಚಲನೆಯನ್ನು ಏಕೆ ಗಮನಿಸಬೇಕು?<br />
ವೈದ್ಯರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ದೈನಂದಿನ ಕಿಕ್ ಎಣಿಕೆಗಳನ್ನು 28 ವಾರಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಮೂರನೇ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಮಗುವಿನ ಚಲನೆಯನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲು ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾರ್ಗವೆಂದರೆ 10 ಚಲನೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸಲು ಎಷ್ಟು ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡುವುದು. ಇದು ಒಂದು ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ 10 ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದರೆ, ತಕ್ಷಣವೇ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಕರೆ ಮಾಡಿ.</p>

ಮಗುವಿನ ಚಲನೆಯನ್ನು ಏಕೆ ಗಮನಿಸಬೇಕು?
ವೈದ್ಯರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ದೈನಂದಿನ ಕಿಕ್ ಎಣಿಕೆಗಳನ್ನು 28 ವಾರಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಮೂರನೇ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಮಗುವಿನ ಚಲನೆಯನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲು ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾರ್ಗವೆಂದರೆ 10 ಚಲನೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸಲು ಎಷ್ಟು ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡುವುದು. ಇದು ಒಂದು ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ 10 ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದರೆ, ತಕ್ಷಣವೇ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಕರೆ ಮಾಡಿ.

<p><br />
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, ಶಿಶುಗಳು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಸಂಜೆ ಹೆಚ್ಚು ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಗರ್ಭಿಣಿ ಮಹಿಳೆ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಅಥವಾ ಮಲಗಿರುವಾಗ &nbsp;ಒದೆತಗಳನ್ನು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಅನುಭವಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ ಕೆಲವು ಶಿಶುಗಳು ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ಇತರರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಅಥವಾ ಕಡಿಮೆ ಸಕ್ರಿಯರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಮಗು ಯಾವಾಗಲೂ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಒದೆಯುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಮೂರನೇ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದಲ್ಲಿ ಭ್ರೂಣದ ಚಲನೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದರೆ ಅದು ಅಪಾಯದ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ.&nbsp;</p>


ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, ಶಿಶುಗಳು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಸಂಜೆ ಹೆಚ್ಚು ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಗರ್ಭಿಣಿ ಮಹಿಳೆ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಅಥವಾ ಮಲಗಿರುವಾಗ  ಒದೆತಗಳನ್ನು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಅನುಭವಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ ಕೆಲವು ಶಿಶುಗಳು ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ಇತರರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಅಥವಾ ಕಡಿಮೆ ಸಕ್ರಿಯರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಮಗು ಯಾವಾಗಲೂ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಒದೆಯುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಮೂರನೇ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದಲ್ಲಿ ಭ್ರೂಣದ ಚಲನೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದರೆ ಅದು ಅಪಾಯದ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ. 

<p>ಒಂದು ಗಂಟೆ ಕಳೆದರೂ ಕಿಕ್ ಅನುಭವಿಸದಿದ್ದರೆ, ಜ್ಯೂಸ್ ಕುಡಿಯಿರಿ (ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಸಕ್ಕರೆ ಪಾನೀಯ) ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಮಲಗಿಕೊಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ನೀವು ಚಲನೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬಹುದೇ ಎಂದು ನೋಡಲು ಇನ್ನೊಂದು ಗಂಟೆ ಕಾಯಿರಿ. ತಾಯಂದಿರು ಬೆನ್ನಿನ ಮೇಲೆ ಮಲಗಿದಾಗ ಶಿಶುಗಳಿಗೆ ಆಮ್ಲಜನಕದ ಪೂರೈಕೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಶಿಶುಗಳು ಆಮ್ಲಜನಕವನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸಲು ಚಲಿಸುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುತ್ತವೆ.</p>

ಒಂದು ಗಂಟೆ ಕಳೆದರೂ ಕಿಕ್ ಅನುಭವಿಸದಿದ್ದರೆ, ಜ್ಯೂಸ್ ಕುಡಿಯಿರಿ (ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಸಕ್ಕರೆ ಪಾನೀಯ) ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಮಲಗಿಕೊಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ನೀವು ಚಲನೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬಹುದೇ ಎಂದು ನೋಡಲು ಇನ್ನೊಂದು ಗಂಟೆ ಕಾಯಿರಿ. ತಾಯಂದಿರು ಬೆನ್ನಿನ ಮೇಲೆ ಮಲಗಿದಾಗ ಶಿಶುಗಳಿಗೆ ಆಮ್ಲಜನಕದ ಪೂರೈಕೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಶಿಶುಗಳು ಆಮ್ಲಜನಕವನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸಲು ಚಲಿಸುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುತ್ತವೆ.

<p>ಒಂದು ಗಂಟೆಯ ನಂತರವೂ, ಇನ್ನೂ ಯಾವುದೇ ಚಲನೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸದಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಕಿಕ್ ಎಣಿಕೆಯ ಸ್ಕೋರ್ ಸಾಮಾನ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಿದ್ದರೆ, &nbsp;ವೈದ್ಯರನ್ನು ಶೀಘ್ರ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ.</p>

ಒಂದು ಗಂಟೆಯ ನಂತರವೂ, ಇನ್ನೂ ಯಾವುದೇ ಚಲನೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸದಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಕಿಕ್ ಎಣಿಕೆಯ ಸ್ಕೋರ್ ಸಾಮಾನ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಿದ್ದರೆ,  ವೈದ್ಯರನ್ನು ಶೀಘ್ರ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ.

Today's Poll

ಎಷ್ಟು ಜನರೊಂದಿಗೆ ಆನ್‌ಲೈನ್ ಗೇಮ್ ಆಡಲು ಇಚ್ಛಿಸುತ್ತೀರಿ?