ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣದ ಕೂದಲನ್ನು ಹೇರ್ ಡೈ ಇಲ್ಲದೆ ಈ 4 ವಿಧಾನಗಳ ಮೂಲಕ ಮರೆ ಮಾಚಿ

First Published Mar 30, 2021, 12:52 PM IST

ಕೂದಲು ಬಿಳಿಯಾಗುವಿಕೆ ಒಂದು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ. 30ನೇ ವಯಸ್ಸಿನ ನಂತರ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಮೆಲನಿನ್ ಎಂಬ ವರ್ಣ ದ್ರವ್ಯದ ಉತ್ಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆಯಾಗುವುದು ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ. ನೈಸರ್ಗಿಕ ಬಣ್ಣವನ್ನು ಪುನಃಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಬಣ್ಣಗಳು ಮತ್ತು ವಿಧಾನಗಳಿವೆ. ಇಂತಹ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾದರೂ, ಕೂದಲುಗಳನ್ನು ಕಿತ್ತು ಹಾಕುತ್ತವೆ. ಇದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಮತ್ತು ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಲು, ಕೂದಲಿಗೆ ಬಣ್ಣ ನೀಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ವಸ್ತುಗಳ ಪಟ್ಟಿ ಇಲ್ಲಿವೆ. ಈ ಎಲ್ಲಾ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಾಮಾಗ್ರಿಗಳು ಸುಲಭವಾಗಿ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ, ಉತ್ತಮ ಬಣ್ಣ ಮತ್ತು ಕೂದಲಿಗೆ ಪೋಷಣೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಇನ್ನೇನು ಬೇಕು?