ಈ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಈಗಲೇ ಬಿಸಾಕಿ... ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ನೆಗೆಟಿವಿಟಿ ತುಂಬುತ್ತೆ!

First Published Dec 18, 2020, 4:14 PM IST

ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದವರೆಗೆ ಬಳಸದೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಂತಹ ಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳಿವೆ ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿಯೂ ಇದನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಆದರೂ ಅದು ಅಗತ್ಯವಿದೆ ಎಂದು ಅವುಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮಯ ಹಾಗೆ ಉಳಿಸುತ್ತೇವೆ. ಇದರಿಂದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವಿಟಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಬಿಸಾಕದಿದ್ದರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಜಾಗ ವೆಸ್ಟ್, ಆದರೆ ಆ ಕ್ಷಣವು ಎಂದಿಗೂ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಆದ್ದರಿಂದ, ಅವುಗಳನ್ನು ತೊಡೆದುಹಾಕಲು ಇದು ಸಮಯ.

<p><strong>ಕಾಂಡಿಮೆಂಟ್ ಪ್ಯಾಕ್ಸ್</strong><br />
ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಅವುಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಉಳಿಸಿ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಲಘು ಉಪಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ಬಳಸುತ್ತೇವೆ ಆದರೆ ನಾವು ಅವುಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವುದನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ೧೫ ದಿನಗಳ ನಂತರ ಅವುಗಳನ್ನು ಹೊರಗೆ ಎಸೆಯಿರಿ.&nbsp;</p>

ಕಾಂಡಿಮೆಂಟ್ ಪ್ಯಾಕ್ಸ್
ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಅವುಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಉಳಿಸಿ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಲಘು ಉಪಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ಬಳಸುತ್ತೇವೆ ಆದರೆ ನಾವು ಅವುಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವುದನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ೧೫ ದಿನಗಳ ನಂತರ ಅವುಗಳನ್ನು ಹೊರಗೆ ಎಸೆಯಿರಿ. 

<p><strong>ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಚಮಚಗಳು ಮತ್ತು ಫೋರ್ಕ್ಸ್</strong><br />
ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಿ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲ, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಿತರಿಸುವ ಆಹಾರದ ಮೂಲಕ ಪಡೆಯುವ ಈ ಬಿಸಾಡಬಹುದಾದ ಚಮಚಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತೇವೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಪ್ರಯಾಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇದು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ಇದು ಭಾರಿ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವುದರಿಂದ ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಇದನ್ನು ಬಿಸಾಕುವುದು ಉತ್ತಮ.&nbsp;</p>

ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಚಮಚಗಳು ಮತ್ತು ಫೋರ್ಕ್ಸ್
ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಿ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲ, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಿತರಿಸುವ ಆಹಾರದ ಮೂಲಕ ಪಡೆಯುವ ಈ ಬಿಸಾಡಬಹುದಾದ ಚಮಚಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತೇವೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಪ್ರಯಾಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇದು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ಇದು ಭಾರಿ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವುದರಿಂದ ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಇದನ್ನು ಬಿಸಾಕುವುದು ಉತ್ತಮ. 

<p><strong>ಮ್ಯಾಚ್ ಇಲ್ಲದ ಸಾಕ್ಸ್</strong><br />
ಒಂದೋ ನೀವು ಬಹಳಷ್ಟು ವೀಡಿಯೊಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತೀರಿ ಮತ್ತು ಮ್ಯಾಚ್ ಇಲ್ಲದ &nbsp;ಹಳೆಯ ಸಾಕ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನೀವು ಹೇಗೆ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಕಲಿಯಿರಿ. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಅವು &nbsp;ನಿಮ್ಮ ವಾರ್ಡ್ರೋಬ್ನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಜಾಗವನ್ನು ಆಕ್ರಮಿಸಿಕೊಂಡಿರುತ್ತದೆ&nbsp;</p>

ಮ್ಯಾಚ್ ಇಲ್ಲದ ಸಾಕ್ಸ್
ಒಂದೋ ನೀವು ಬಹಳಷ್ಟು ವೀಡಿಯೊಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತೀರಿ ಮತ್ತು ಮ್ಯಾಚ್ ಇಲ್ಲದ  ಹಳೆಯ ಸಾಕ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನೀವು ಹೇಗೆ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಕಲಿಯಿರಿ. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಅವು  ನಿಮ್ಮ ವಾರ್ಡ್ರೋಬ್ನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಜಾಗವನ್ನು ಆಕ್ರಮಿಸಿಕೊಂಡಿರುತ್ತದೆ 

<p><strong>ಹಳೆಯ ಔಷಧಿಗಳು</strong><br />
ಹಳೆಯ ಮತ್ತು ಅವಧಿ ಮೀರಿದ ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಡಬಾರದು ಮತ್ತು ಅವು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ವಾಸ್ತು ವಿರುದ್ಧ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಈ ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ನೀವು ತಪ್ಪಾಗಿ ಸೇವಿಸದಂತೆ ತೊಡೆದುಹಾಕಲು ಯಾವಾಗಲೂ ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ.</p>

ಹಳೆಯ ಔಷಧಿಗಳು
ಹಳೆಯ ಮತ್ತು ಅವಧಿ ಮೀರಿದ ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಡಬಾರದು ಮತ್ತು ಅವು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ವಾಸ್ತು ವಿರುದ್ಧ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಈ ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ನೀವು ತಪ್ಪಾಗಿ ಸೇವಿಸದಂತೆ ತೊಡೆದುಹಾಕಲು ಯಾವಾಗಲೂ ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ.

<p><strong>ಮುಚ್ಚಳಗಳಿಲ್ಲದ ಕಂಟೇನರ್ಗಳು</strong><br />
ಮುಚ್ಚಳಗಳು ಸುಲಭವಾಗಿ ಕಳೆದುಹೋಗುತ್ತವೆ ಆದರೆ ನಾವು ಅವುಗಳಿಲ್ಲದೆ ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ಬಳಸುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತೇವೆ. ಅವು ನಿಷ್ಪ್ರಯೋಜಕವಾಗುತ್ತವೆ ಏಕೆಂದರೆ ಅವು ಆಹಾರವನ್ನು ಬೆಚ್ಚಗಿಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಫ್ರಿಜ್ನಲ್ಲಿ ಮುಚ್ಚಳಗಳಿಲ್ಲದೆ ಕಂಟೇನರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಬಾರದು. ತೆರೆದ ಆಹಾರ ಎಂದರೆ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾವು ಇತರ ಆಹಾರಗಳಿಗೂ ಹರಡಬಹುದು.</p>

ಮುಚ್ಚಳಗಳಿಲ್ಲದ ಕಂಟೇನರ್ಗಳು
ಮುಚ್ಚಳಗಳು ಸುಲಭವಾಗಿ ಕಳೆದುಹೋಗುತ್ತವೆ ಆದರೆ ನಾವು ಅವುಗಳಿಲ್ಲದೆ ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ಬಳಸುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತೇವೆ. ಅವು ನಿಷ್ಪ್ರಯೋಜಕವಾಗುತ್ತವೆ ಏಕೆಂದರೆ ಅವು ಆಹಾರವನ್ನು ಬೆಚ್ಚಗಿಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಫ್ರಿಜ್ನಲ್ಲಿ ಮುಚ್ಚಳಗಳಿಲ್ಲದೆ ಕಂಟೇನರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಬಾರದು. ತೆರೆದ ಆಹಾರ ಎಂದರೆ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾವು ಇತರ ಆಹಾರಗಳಿಗೂ ಹರಡಬಹುದು.

<p><strong>ಹಾಳಾದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ವಸ್ತುಗಳು :&nbsp;</strong><br />
ಕೆಲವೊಂದು ಹಾಳಾದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಸಹ&nbsp;ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತೆಗೆದಿಡುತೇವೆ. ಹಾಗೆ ತೆಗೆದಿಟ್ಟರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಜಾಗ ಮಾತ್ರ ಖಾಲಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ ನೆಗೆಟಿವಿಟಿ ಸಹ ಕೂಡುತ್ತದೆ. ಆದುದರಿಂದ ವಸ್ತುಗಳು ಹಾಳಾದ ಕೂಡಲೇ ಅವುಗಳನ್ನು ಬಿಸಾಕಿ.&nbsp;</p>

ಹಾಳಾದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ವಸ್ತುಗಳು : 
ಕೆಲವೊಂದು ಹಾಳಾದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಸಹ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತೆಗೆದಿಡುತೇವೆ. ಹಾಗೆ ತೆಗೆದಿಟ್ಟರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಜಾಗ ಮಾತ್ರ ಖಾಲಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ ನೆಗೆಟಿವಿಟಿ ಸಹ ಕೂಡುತ್ತದೆ. ಆದುದರಿಂದ ವಸ್ತುಗಳು ಹಾಳಾದ ಕೂಡಲೇ ಅವುಗಳನ್ನು ಬಿಸಾಕಿ. 

Today's Poll

ಎಷ್ಟು ಜನರೊಂದಿಗೆ ಆನ್‌ಲೈನ್ ಗೇಮ್ ಆಡಲು ಇಚ್ಛಿಸುತ್ತೀರಿ?