ಮೊದಲ ಬಾರಿ ಗರ್ಭಿಣಿಯಾಗ್ತಾ ಇದೀರಾ? ಇವನ್ನು ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ...

First Published Apr 15, 2021, 5:52 PM IST

ತಾಯಿಯಾಗಿರುವುದು ತುಂಬಾ ವಿಶೇಷ ಅನುಭವ. ತಾಯಿಯಾಗುವ ಭಾವನೆಯನ್ನು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿ ತಾಯಿಯಾಗುವುದು, ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಭಾವನೆಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸಂತೋಷ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ತಾಯಿಯಾಗಲು ಹೊರಟಾಗ, ಏನಾಗುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಅನುಭವ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ, ತಾಯಿ ಮತ್ತು ಮಗುವಿಗೆ ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆಗಳು ಎದುರಿಸದಂತೆ ಮೊದಲ ಗರ್ಭಧಾರಣೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯ. ಮೊದಲ ಗರ್ಭಧಾರಣೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡೋಣ.