ಅನಗತ್ಯ ಗರ್ಭಧಾರಣೆ : ಈ ವಿಷ್ಯ ಮನದಲ್ಲಿರಲಿ

First Published Apr 26, 2021, 11:26 AM IST

ಹೆಣ್ಣಿಗೆ ತಾನು ತಾಯಿ ಆಗುವೆ ಎಂಬ ಖುಷಿ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತದೆ. ತನ್ನ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಜೀವ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವ ಮತ್ತು ಜನ್ಮ ಕೊಡುವ ಶಕ್ತಿ ಅವಳಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಆದರೆ ಈ ಖುಷಿ ನೋವಾಗಬಾರದು. ಅದೆಷ್ಟೋ ಸಲ ಹೆಣ್ಣು ತನ್ನ ಅರಿವಿಲ್ಲದೆ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಸುರಕ್ಷತೆ ಇಲ್ಲದೆ ನಡೆಸುವ ಸಂಭೋಗ ಇನ್ನೊಂದು ಜೀವ ಹುಟ್ಟಲು ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅದು ಬೇಡವೆಂದು ಅನಿಸಿದಾಗ ಅದನ್ನು ತೆಗಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಆಕೆಗೆ ಹಿಂಸೆ ನೀಡುತ್ತದೆ.