ಅನಿಯಮಿತ ಋತುಸ್ರಾವಕ್ಕೆ ಈ ಮನೆಮದ್ದುಗಳೇ ಬೆಸ್ಟ್ ರೀ!

First Published Mar 17, 2021, 4:20 PM IST

ಅನಿಯಮಿತ ಋತುಚಕ್ರ ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ಕಾಡುವ ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆ. ಋತುಚಕ್ರ ಅನಿಯಮಿತವಾಗಿದ್ದಾಗ, ಮುನ್ಸೂಚನೆಯನ್ನು ಊಹಿಸಲಾಗದಿದ್ದಾಗ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿ ಕಾಡುವುದು. ಅಂದರೆ ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಅಕಾಲಿಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು 2-3 ತಿಂಗಳು ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಋತುಚಕ್ರದ ಮೊದಲ ದಿನದಿಂದ ಮುಂದಿನ ಋತುಚಕ್ರದ ಮೊದಲ ದಿನದವರೆಗೆ, ಋತುಸ್ರಾವದ ನಡುವಿನ ಸಮಯವನ್ನು ಋತುಚಕ್ರ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇವು 28 ದಿನಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತವೆ.